?lk?r Piriyevan? do?um g?n? m?nasib?til? t?brik edirik! (24 avqust 1987-ci il)

24-08-2015, 10:00
746

Ülkər Piriyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edirik! (24 avqust 1987-ci il)


G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin R?hb?rliyi Sizi, yeni n?sil Az?rbaycan g?ncliyinin n?may?nd?si, istedadl? q?l?m sahibini, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin v? Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n Ba? redaktor m?avinini, DGTYB ?zv?n? do?um g?n?n?z m?nasib?til? s?mimi q?lbd?n t?brik edir, Siz? uzun ?m?r, m?hk?m cansa?l???, xo?b?xtlik, i?l?rinizd?, ?d?bi-b?dii yarad?c?l???n?zda bol-bol u?urlar dil?yir!
Dodaqlar?n?zdan g?l??, yanaqlar?n?zdan t?b?ss?m ?skik olmas?n! Sevib, sevdiyiniz insanlar?n ?hat? dair?sind? olun!

M?tbuat xidm?ti

?r?yim? ya??? ya??r bu gec?

G?zl?rind?n bax??lar?n t?k?l?r,
Od n?f?sim s?nl? dara ??kilir…
Varl???mda e?q saray? tikilir,
Bir x?b?rsiz e?q yaran?r gizlic?,
?r?yim? ya??? ya??r bu gec?..

B?xtim s?n? n? g?z ya?? ol deyir,
N? t?k?l?n g?yl?r da?? ol deyir..
Bir ?r?yin g?l sirda?? ol deyir,
Arzularla ?t?b gedir g?n nec?,
?r?yim? ya??? ya??r bu gec?..

Bax???nla g?zl?rim? dolanda,
Ta qay?tma… S???n onda qal onda…
Ad?n q?lbd?, taleyins? al?nda,
S?nsiz g?n?m n? ya?ana, n? ke??,
?r?yim? ya??? ya??r bu gec?..

Allah?m s?n alma bu g?z?lliyi

D???b yer ?z?n? Tanr?dan g?lir,
Torpaq g?z?lliyi, su g?z?lliyi.
H?l? qoy ya?ayaq g?nl?r i?ind?
Allah?m s?n alma bu g?z?lliyi..

Bir ?z? qaranl?q bir ?z? i??q ,
El? ba?dan-ba?a d?nya yara??q.
H?l? g?z?llikd?n he? doymam???q,
Allah?m s?n alma bu g?z?lliyi..

Haqq il? nahaqq? ay?r?r insan,
Ruhunu s?z il? doyurur insan..
Q?lbini i?ind?n s?y?r?r insan,
Allah?m s?n alma bu g?z?lliyi..

H?r xeyir tap?lar bir it?n ??rd?,
N? deyim sonumda gizl?n?n d?rd?..
G?z?llik e?qiyl? g?zir b???r d?,
Allah?m s?n alma bu g?z?lliyi..

Gec?

G?l ba?r?ma da? t?k bas?l,
Uyu qoynumda gec?…
U?aq na??llardan bezib,
B?y?kl?r a??lardan.
D?rdl?rim salx?m kimi,
As?l?bd?r t?n?kd?n,
Min bir d?rdi ?l?r?m
Biri ke?m?z ?l?kd?n.
D?nya da bir ?l?kdir..
Ke??n he? vaxt
Diri ke?m?z ?l?kd?n..
D?nyan?n i?in? matam do?rusu,
Canavar g?z?n? ??raq el?yir.
Qanun ke?iyind? milyon o?rusu,
Q?pik o?rusunu dustaq el?yir..


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Oxşar Xəbərlər

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: