Qarada? rayon G?ncl?r v? ?dman ?dar?sinin n?vb?d?nk?nar toplant?s?

22-08-2014, 05:40
1 287

Qaradağ rayon Gənclər və İdman İdarəsinin növbədənkənar toplantısı


2 avqust 2014-c? il tarixd? Bak? ??h?ri, Qarada? rayonu, L?kbatan q?s?b?sind? yerl???n Heyd?r ?liyev M?rk?zind? Qarada? rayon G?ncl?r v? ?dman ?dar?sinin n?vb?d?nk?nar toplant?s? ke?irilib.Toplant?da Qarada? rayon G?ncl?r v? ?dman ?dar?sinin s?dri El?in H?seynov, Ba? m?sl?h?t?i ?lqar Qasm?mov, Heyd?r ?liyev M?rk?zinin direktoru Hicran H?seynova, “G?l?c?y? Do?ru G?ncl?rin ?nki?af?” ?ctimai Birliyinin s?dri Asif, Bak? Q?zlar Universitetinin t?l?b?si, g?nc xan?m N?bar Abbasova, “G?nc ?dibl?r M?kt?bi”nin ?zv?, g?nc yazar K?nan Ayd?no?lu, “Heyd?r ?liyev v? M?st?qil Az?rbaycan” in?a yaz?s?n?n qalibi, g?nc yazar H?seyn H?seynzad? v? dig?r qonaqlar i?tirak edibl?r.T?dbiri giri? s?z? il? a?an Qarada? rayon G?ncl?r v? ?dman ?dar?sinin s?dri El?in H?seynov ilk n?vb?d? t?dbir i?tirak??lar?n? salamlay?b, sonra is? g?ncl?rin m??llifl?ri olduqlar? layih?l?rinin ger??kl??m?si ???n laz?m olan k?m?kliyin g?st?rilm?si konusunda bilgil?r verib, ictimai h?yatda f?al olma?a ?a??r?b.Daha sonra Qarada? rayon G?ncl?r v? ?dman ?dar?sinin Ba? m?sl?h?t?isi ?lqar Qas?mov da ?z n?vb?sind? t?dbir i?tirak??lar?n? salamlad?qdan sonra Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti yan?nda G?ncl?r Fondunun maliyy? d?st?yi il? ger??kl??dirdiyi layih?l?r haqq?nda t?dbir i?tirak??lar?n? m?lumatland?rd?qdan sonra avqust ay?n?n 4-d? Heyd?r ?liyev M?rk?zind? Qarada? rayon ?cra Hakimiyy?tinin ba???s? S?leyman Mikay?lovun i?tirak? il? ger??kl???c?yi, seminarda i?tirak edib layih?l?rini haz?rlayan h?r bir g?nc? ?cra ba???n?n imzas? il? Sertifikat il? t?qdim olunaca??n?, m?kafatland?r?lacaqlar?n? qeyd etdi.Daha sonra Heyd?r ?liyev M?rk?zinin direktoru Hicran H?seynova da ?z n?vb?sind? t?dbir i?tirak??lar?n?n fikirl?rini dinl?y?r?k ?z fikirl?rini v? t?klifl?rini bildirdi.Sonda xatir? ??kill?ri ??kdiril


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: