Saqif Qaratorpa??n yeni kitab? n??r? haz?rlan?r

14-03-2014, 09:03
1 475

Saqif QARATORPAQ

G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin M?tbuat xidm?tinin ?li K?rim ad?na Sumqay?t ??h?r Poeziya Klubuna istinad?n yayd??? m?lumata g?r?, ?a?da? Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n g?rk?mli n?may?nd?si, Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin ?zv?, "H?seyn Arif" ?d?bi Birliyinin Ba?qan?, Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n F?xri s?dri Saqif Qaratorpa??n ???nc? ?eirl?r kitab? n??r? haz?rlan?r.Kitab?n redaktoru Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin ?zv?, Prezident t?qa?d??s? ?brahim ?lyasl?, r?ssam? N?vai Metin D?mir?io?ludur.Kitab?n ad? gizli saxlan?lsa da, yax?n g?nl?rd? oxucular?n ixtiyar?na veril?c?yi d?qiqdir.
Qeyd ed?k ki, Saqif Qaratorpa??n bundan ?nc? "?am?n k?lg?si", "Bir k?n?l vara??nda" ?eirl?r kitab? i??q ?z? g?r?b.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: