Az?rbaycan Respublikas?n?n ?nzibati X?talar M?c?ll?sind? d?yi?iklikl?r edildi

6-05-2015, 15:15
786

http://s020.radikal.ru/i704/1505/2a/cd85ebc37eb8.jpg


“Az?rbaycan Respublikas?n?n ?nzibati X?talar M?c?ll?sind? d?yi?iklikl?r edilm?si haqq?nda” Az?rbaycan Respublikas?n?n 2015-ci il 28 aprel tarixli 1270-IVQD n?mr?li Qanununun t?tbiqi bar?d? Az?rbaycan Respublikas? Prezidentinin S?r?ncam? imzalay?b.

Az?rbaycan Respublikas? Konstitusiyas?n?n 109-cu madd?sinin 19-cu b?ndini r?hb?r tutaraq, “Az?rbaycan Respublikas?n?n ?nzibati X?talar M?c?ll?sind? d?yi?iklikl?r edilm?si haqq?nda” Az?rbaycan Respublikas?n?n 2015-ci il 28 aprel tarixli 1270-IVQD n?mr?li Qanununun q?vv?y? minm?si il? ?laq?dar h?min Qanunun t?tbiqini t?min etm?k m?qs?di il? q?rara al?ram:

1. Az?rbaycan Respublikas?n?n Nazirl?r Kabineti:

1.1. Az?rbaycan Respublikas? qanunlar?n?n v? Az?rbaycan Respublikas? Prezidentinin aktlar?n?n “Az?rbaycan Respublikas?n?n ?nzibati X?talar M?c?ll?sind? d?yi?iklikl?r edilm?si haqq?nda” Az?rbaycan Respublikas?n?n Qanununa uy?unla?d?r?lmas? il? ba?l? t?klifl?rini bir ay m?dd?tind? haz?rlay?b Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidentin? t?qdim etsin;

1.2. Az?rbaycan Respublikas? Nazirl?r Kabinetinin normativ h?quqi aktlar?n?n h?min Qanuna uy?unla?d?r?lmas?n? bir ay m?dd?tind? t?min edib Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidentin? m?lumat versin;

1.3. Az?rbaycan Respublikas? ?nzibati X?talar M?c?ll?sinin 224-1-ci v? 298-1-ci madd?l?rind? n?z?rd? tutulmu? inzibati x?talar haqq?nda i?l?r? baxan m?vafiq d?vl?t orqan? bar?d? t?klifl?rini on be? g?n m?dd?tind? haz?rlay?b Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidentin? t?qdim etsin;

1.4. m?rk?zi icra hakimiyy?ti orqanlar?n?n normativ h?quqi aktlar?n?n h?min Qanuna uy?unla?d?r?lmas?n? n?zar?td? saxlas?n v? bunun icras? bar?d? ?? ay m?dd?tind? Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidentin? m?lumat versin;

1.5. h?min Qanundan ir?li g?l?n dig?r m?s?l?l?ri h?ll etsin.

2. Az?rbaycan Respublikas?n?n ?dliyy? Nazirliyi m?rk?zi icra hakimiyy?ti orqanlar?n?n normativ h?quqi aktlar?n?n v? normativ xarakterli aktlar?n “Az?rbaycan Respublikas?n?n ?nzibati X?talar M?c?ll?sind? d?yi?iklikl?r edilm?si haqq?nda” Az?rbaycan Respublikas?n?n Qanununa uy?unla?d?r?lmas?n? t?min edib Az?rbaycan Respublikas?n?n Nazirl?r Kabinetin? m?lumat versin.

?lham ?liyev
Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti

Bak? ??h?ri, 5 may 2015-ci il.


Mənbə: http://www.president.az/
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: