"Kümbet" dərgisi 51 sayısı

"Usare" dərgisi 21 sayısı

"Hece Taşları" dərgisi 52 sayısı

"Açıkkara" dərgisi 15 sayısı

"Mevsimler" dərgisi 20 sayısı

"Alkış" dərgisi 104 sayısı

"Ədəbi Körpü" dərgisi 8 sayısı

"Yarpuz" Edebiyat Dergisinin 4. sayısı