G?nc xan?m yazar ??fa Eyvaz?n ?eirl?ri T?rkiy? t?rkc?sin? t?rc?m? olunub

30-06-2015, 16:55
817

Gənc xanım yazar Şəfa Eyvazın şeirləri Türkiyə türkcəsinə tərcümə olunub


Yeni n?sil Az?rbaycan g?ncliyinin n?may?nd?si, istedadl? q?l?m sahibi, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin v? Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n Ba? redaktor m?avini, g?nc xan?m yazar ??fa Eyvaz?n ?eirl?ri Az?rbaycan t?rkc?sind?n T?rkiy? t?rkc?sin? t?rc?m? olunub.
Qeyd ed?k ki, bundan ?nc? ?eirl?ri Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti yan?nda G?ncl?r Fondu t?r?find?n maliyy?l??diril?n v? D?nya G?nc T?rk Yazarlar Birliyi t?r?find?n h?yata ke?iril?n “B?lg?l?rd?n Paytaxta… Paytaxtdan B?lg?l?r?” adl? layih? ??r?iv?sind? “Nurlan” n??riyyat? t?r?find?n i??q ?z? g?r?n “B?lg?l?rd?n s?sl?r” kitab?n?n ikinci hiss?sind? d?rc olunaraq ilk d?f? olaraq Respublika s?viyy?sind? ictimaiyy?tin n?z?rin? ?atd?r?lm??d?.

G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin M?tbuat xidm?ti


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: