G?nc xan?m yazar ??hla Ramazanq?z?n?n ?eirl?ri "Z?rr?l?r" antologiyas?nda i??q ?z? g?r?b

14-07-2015, 11:00
763

Gənc xanım yazar Şəhla Ramazanqızının şeirləri "Zərrələr" antologiyasında işıq üzü görüb


Yeni n?sil Az?rbaycan g?ncliyinin n?may?nd?si, istedadl? q?l?m sahibisi, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin Ba? redaktoru, Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n R?hb?ri, g?nc xan?m yazar ??hla Ramazanq?z?n?n ?eirl?ri Yeni n?sil Az?rbaycan g?ncliyinin n?may?nd?si, istedadl? q?l?m sahibi, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin v? Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n Ba? redaktoru, DGTYB ?zv?, g?nc xan?m yazar, ?air?, jurnalist G?lnar? ?srafilq?z?n?n m??llifi v? r?hb?ri oldu?u "Z?rr?l?r" layih?si ??r?iv?sind? i??q ?z? g?r?n "Z?rr?l?r" antologiyas?nda d?rc olunaraq ilk d?f? olaraq, Respublika s?viyy?sind? ictimaiyy?tin n?z?rin? ?atd?r?l?b.
Qeyd ed?k ki, bundan ?nc? "Vehdet.org" ?d?bi-?slami-V?hd?t" sayt?n?n v? "A??q ??m?ir" Oca?? ?ctimai Birliyi t?r?find?n maliyy?l??diril?n v? h?yata ke?iril?n
"S?z v? Amal Birliyi" layih?si ??r?iv?sind? i??q ?z? g?r?n "S?z tonqal?" T?rk d?nyas? yazarlar?n?n antologiyas?n?n birinci hiss?sind? d?rc olunmu?du

G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin M?tbuat xidm?ti


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Oxşar Xəbərlər

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: