??SMN-nin e-xidm?tl?rind?n istifad? ed?nl?rin say? art?b

11-08-2015, 10:45
743

http://s019.radikal.ru/i603/1508/3b/b834300b88bb.jpg


Bu ilin iyul ay?nda ?m?k v? ?halinin Sosial M?dafi?si Nazirliyinin (??SMN) “Elektron h?kum?t” portal? ?z?rind?n t?qdim etdiyi elektron xidm?tl?rd?n 178 min 492 d?f? istifad? olunub ki, bu da ?vv?lki iyun ay? il? m?qayis?d? 13,1 faiz ?oxdur.

Nazirlikd?n veril?n m?lumata g?r?, ?t?n ay ?hali ??SMN-nin “?m?k m?qavil?si bildiri?l?rinin qeydiyyata al?nmas? v? bu bar?d? i??g?t?r?n? m?lumat?n verilm?si” elektron xidm?tind?n 109 min 737 d?f? faydalan?b. Bu e-xidm?t, h?m?inin ??SMN-nin “?m?k m?qavil?si bildiri?l?ri bar?d? m?lumatlar?n i??il?r t?r?find?n ?ld? edilm?si” e-xidm?ti 47 min 835 ?d?d v? “?? yerin? dair aray??” e-xidm?ti 18 min 547 ?d?d istifad? say? il? yen? d? ?halinin “Elektron h?kum?t” portal? ?z?rind?n ?n ?ox faydaland??? e-xidm?tl?r s?ras?nda q?rarla??blar.

“?m?k m?qavil?si bildiri?l?rinin qeydiyyata al?nmas? v? bu bar?d? i??g?t?r?n? m?lumat?n verilm?si” e-xidm?ti 2014-c? ilin ortalar?nda ?m?k m?qavil?si bildiri?i ?zr? elektron informasiya sisteminin t?tbiqi il? ?laq?dar ?m?k m?nasib?tl?rinin elektron qeydiyyat? m?qs?dil? ?haliy? t?qdim edilib. Yeni sistemin t?tbiqi “?m?k m?qavil?si bildiri?l?ri bar?d? m?lumatlar?n i??il?r t?r?find?n ?ld? edilm?si”, habel? “?? yerin? dair aray??” e-xidm?tl?rinin d? yarad?lmas?na imkan yarad?b.

?mumilikd? cari ilin yanvar-iyul aylar?nda v?t?nda?lar ??SMN-nin b?t?n elektron xidm?tl?rind?n 1 mln. 272 min 164 d?f? yararlan?b ki, bu da h?min d?vrd? “E- h?kum?t” portal? ?zr? ?mumi istifad? say?n?n 17 faizini t??kil edir.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Oxşar Xəbərlər

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: