Heyd?r ?liyev Fondu k?rp?l?rimiz? bayram sevinci b?x? etdi

30-12-2014, 10:10
947

Heydər Əliyev Fondu körpələrimizə bayram sevinci bəxş etdi


29 dekabr 2014-c? il tarixind? Heyd?r ?liyev Fondunun t???bb?s? il? Qarada? rayonu, L?kbatan q?s?b?sind?ki “Qarada?” ?adl?q evind? 31 dekabr D?nya Az?rbaycanl?lar?n?n H?mr?yliyi G?n? v? Yeni il bayram? m?nasib?ti il? u?aqlar ???n bayram ??nliyi ke?irildi.
T?dbird? Qarada? Rayon ?cra Hakimiyy?ti ba???s? c?nab S?leyman Mikay?lov, rayon ?cra hakimiyy?tinin m?sul i??il?ri, sa?laml?q imkanlar? m?hdud olan u?aqlar, el?c? d? rayonun azt?minatl? ail?l?rinin u?aqlar? i?tirak etdil?r.
T?dbiri giri? s?z? il? a?an Qarada? Rayon ?cra Hakimiyy?ti ba???s? c?nab S?leyman Mikay?lov u?aqlar?n keyfiyy?tli t?hsili, onlara y?ks?k s?viyy?li tibbi xidm?t g?st?rilm?si v? qay?? il? ?hat? olunmas?, sa?lam m?n?vi v? sosial m?dafi? m?hitd? b?y?m?si, b?t?v ??xsiyy?t v? layiqli v?t?nda? kimi formala?mas? ???n ?lveri?li ??rait yaratmaq Az?rbaycan?n d?vl?t u?aq siyas?tinin ba?l?ca prinsipi oldu?unu bildirdi. Qeyd etdi ki, ?sas? ?mummilli lider Heyd?r ?liyev t?r?find?n qoyulmu? v? M?ht?r?m Prezidentimiz c?nab ?lham ?liyevin u?urla davam etdirdiyi bu siyas?t art?q milli strategiya kimi formala?m???b. Son ill?rd? Az?rbaycan?n birinci xan?m?, Heyd?r ?liyev Fondunun Prezidenti, xo?m?raml? s?fir Mehriban ?liyevan?n u?aq m?s?l?l?rin? diqq?ti bu sah?y? qay??n?n daha da artmas?na v? k?tl?vil??m?sin? s?b?b olub. Heyd?r ?liyev Fondu u?aqlar?n intellektual inki?af?, onlar?n y?ks?k m?d?niyy?t? malik sa?lam insanlar kimi b?y?y?b boya-ba?a ?atmas? ???n m?h?m ?h?miyy?t? malik layih?l?r h?yata ke?irir v? bu i? g?nd?n-g?n? art?q v?s?t ald???n? t?dbir i?tirak??lar?n?n n?z?rin? ?atd?.
Daha sonra t?dbir bayram ??nliyi konserti il? davam ed?r?k ?axta baba, Qar q?z, cizgi film personajlar?n?n, na??l q?hramanlar?n?n ??n zarafatlar?, inc?s?n?t ustalar?n?n ??x??lar? bayram ovqat?n? daha da art?rd?. R?qsl?r? qo?ulan, m?har?tl?rini g?st?r?n u?aqlar?n sevinci h?dsiz idi.
??nliyin sonunda u?aqlara h?diyy?l?r payland?.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: