Harika UFUK.?iirler

17-02-2015, 11:19
1 232

Harika UFUK.Şiirler


G?nl?k Haber Ajans? T?rkiye temsilcisi

D?nyaya gelenler

D?nyaya gelenler birg?n d?necek,
Eser b?rakmal?, s?z b?rakmal?.
G?zlerin ????? er-ge? s?necek,
Ard?nda ayd?nl?k iz b?rakmal?.

Hak, kuluna vermi? s?n?rl? hayat,
Do?ru insanlar?n vicdan? rahat,
G?nd?z huzurlu ol, gece rahat yat,
Al?nan her i?i d?z b?rakmal?.

Hay?rl? i?lerle me?gul olacak,
Ger?ekleri sab?r ile bulacak,
Eserlerin senden sonra kalacak,
O?ul b?rakmal?, k?z b?rakmal?.

Asl? olmayan i? usuls?z olur,
Ho? olmayan sohbet, fas?ls?z olur,
Asaleti bozuk, as?ls?z olur,
Sa?lam temel ile ?z b?rakmal?.

Harika, s?z?nden geri d?ner mi?
G?l olmayan dala b?lb?l konar m??
A?k ile tutu?an ate? s?ner mi?
G?n?l oca??nda k?z b?rakmal?.

Adana.05.05.2011.Saat:19.00

R?ya ?ehir ?stanbul

Cennet uzak de?ilmi?, kama??yor g?zlerim,
?stanbul bir tanedir, r?yalar?m?n ?ehri.
Anlatmaya yetmiyor benim bunca s?zlerim,
?stanbul bir tanedir, r?yalar?m?n ?ehri.

Zarif minareleri yak???yor ba??na,
Fetihlerin co?kusu sinmi? ?ak?l ta??na,
As?rlardan yadigâr, h?rmetim var ya??na,
?stanbul bir tanedir, r?yalar?m?n ?ehri.

Dinleri bulu?turan yap?d?r Ayasofya,
Dillere destan olmu?, onu biliyor d?nya,
Bizim i?in bir a?kt?r, herkes i?in bir h?lya,
?stanbul bir tanedir, r?yalar?m?n ?ehri.

Rumeli Hisar?'ndan ??yle bakt?m denize,
Galata, K?z Kulesi s?yle?iyor y?z y?ze,
?lham perisi olmu? bulutlar sanki bize,
?stanbul bir tanedir, r?yalar?m?n ?ehri.

Hali?'in her yan?nda inci mercan s?s? var,
Yakamozlar oyna??r, suda a?k g?lgesi var,
S?leymaniye'mizde nurlu ezan sesi var.
?stanbul bir tanedir, r?yalar?m?n ?ehri.

Bir gecede ?a? a?t? Fatih Sultan Mehmet Han,
Elli d?rt g?nl?k sava? tarihe oldu destan,
Bayra??m?z? dikti ilk Ulubatl? Hasan,
?stanbul bir tanedir, r?yalar?m?n ?ehri.

Hisarlar heybetlidir, ?ehrin kuvvet timsali,
Okur - yazar bulu?ur, g??l?d?r Bab-? Ali,
Bayramlarda bamba?ka Mahmutpa?a'n?n hali,
?stanbul bir tanedir, r?yalar?m?n ?ehri.

B?y?kada, Heybeli, Burgaz, Sedef bamba?ka,
Bu mevsimde doyulmaz adalardaki a?ka,
Sahillerde sazlarla s?zlerle dalsak me?ke,
?stanbul bir tanedir, r?yalar?m?n ?ehri

As?rlard?r ?lkeme bin bir g?zellik katan,
En eski sarn??lar?n ba??d?r Yerebatan,
?yle b?y?k bir a?k ki y?re?imizde atan,
?stanbul bir tanedir, r?yalar?m?n ?ehri.

D?nyan?n hazinesi alt?n Kapal??ar??,
?emberlita?'tan ge?sen Sultanahmet'e kar??,
Yedi tepeden seyret, g?ne?i, ay?, ar??,
?stanbul bir tanedir, r?yalar?m?n ?ehri.

Harika her mevsimi; bahar?, yaz?, k???,
G?n?llerde sevdad?r, a?kt?r y?rek yak???,
Kimselerde bulunmaz bu?uludur bak???,
?stanbul bir tanedir, r?yalar?m?n ?ehri.

Adana.13 N?SAN 2010.18.00


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: