Mais T?MK?N."S?n tan?masan da, olar!"

8-05-2015, 08:16
944

http://s019.radikal.ru/i608/1504/b0/892a3dff60eb.jpg


Deyirs?n: ,, Yox, tan?m?ram,"
S?n tan?masan da, olar.
S?ni he? d? q?nam?ram,
S?n tan?masan da , olar.

Qartal g?z?n da?da varam,
B?lb?l u?an ba?da varam,
Budaqda, yarpaqda varam,
S?n tan?masan da , olar...

H?m b?md?n?m, h?m zild?n?m,
D?rd hikm?td?n.. f?sild?n?m.
Halal ?sil-n?sild?n?m,
S?n tan?masan da, olar.

Sufi, d?rvi?, abid m?n?m,
G?r?nm?z? ?ahid m?n?m.
V?t?n bilir, ??hid m?n?m,
S?n tan?masan da , olar!

Xo? arzuda, dil?kd?y?m,
H?zin ?s?n k?l?kd?y?m,
Min-min g?ld?, ?i??kd?y?m,
S?n tan?masan da, olar!

Billur bulaq, d?li ?ayam,
G?nd?z g?n??, gec? ayam.
Tanr? ver?n b?x?i?, payam,
S?n tan?masan da, olar!

??m?nd? q?z?l lal?y?m,
G?l ?st? d???n jal?y?m.
Da?dan axan ??lal?y?m,
S?n tan?masan da, olar.

?srafilin surundayam,
H?zr?t Musa Turundayam.
M?h?mm?din nurundayam,
S?n tan?masan da, olar.

Sevinc dolu g?zd? ya?am,
F?r?himd?n g?r?k co?am.
Yaz m?jd?li qaranqu?am,
S?n tan?masan da, olar.

H?m xeyir?m, h?m d? ,, ??r"?m,
Haldan-hala tez d???r?m.
M?n q?rib? bir b???r?m,
S?n tan?masan da, olar!

Ne?? o?run bax??dayam,
Y?z ilm?li nax??dayam,
Eni?d?y?m, yoxu?dayam,
S?n tan?masan da, olar!

Xo? amalam, saf niyy?t?m,
??l?l?n?n ?lviyy?t?m.
Ecazkar bir t?bi?t?m,
S?n tan?masan da, olar.

Ya??l me??, g?y ??m?n?m,
???q sa?an-g?yc?, m?n?m.
Z?ng?zuram, G?y?? m?n?m,
S?n tan?masan da, olar!

?l?sg?r?m, m?n Al?yam,
S?z?m?n ??k?r-bal?yam.
?r?vanam, Bor?al?yam,
S?n tan?masan da, olar!

Yurdun ??h?ri, k?ndiy?m,
Da??, b?r?si-b?ndiy?m.
Qo?a-qala D?rb?ndiy?m,
S?n tan?masan da, olar!

T?briz, Z?ncan, Xoy da m?n?m,
Bir k?kd? min soy da m?n?m.
B?t?n V?T?N boyda m?n?m,
S?n tan?masan da, olar!

??kdiyim a?r?, ahdayam,
D?n?n, bu g?n, sabahdayam.
Allah m?nd?, Allahdayam,
S?n tan?masan da, olar!
S?n tan?masan da...Olar!!


Mənbə: M?nb?
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: