Deb?t: M?z?ff?r M?ZAH?M (Neft?ala).Yeni ?eirl?r

10-05-2015, 14:00
1 068

http://s56.radikal.ru/i151/1505/95/96d708be5777.png


M?z?ff?r M?zahim (G?z?lov M?z?ff?r M?zahim o?lu) 01 iyul 1957-ci ild? Neft?ala rayonunun Q?dimk?nd k?ndind? anadan olmu?dur.
1981-1983-c? ill?rd? Bak? Plan- U?ot Texnikumunu “ M?hasibat U?otu ,, ixtisas? ?zr?, 1987-1993-c? ill?rd? Moskva M . Qorki ad?na ?d?biyyat ?nistutunun Poeziya ??b?sini bitirmi?dir.
?er yazma?a orta m?kt?bd? oxudu?u vaxtlarda ba?lam??, ?erl?ri m?xt?lif d?vr? m?tbuatda d?rc olunmu?dur. O d?vrk? “ Az?rbaycan g?ncl?ri ,, “ Bak? ax?am ,, “ Sovet k?ndi ,,“ B?r?k?t ,, “ Qala ,, v? s. q?zetl?rd? , “Az?rbaycan “, “ Ulduz “, “ Qobustan “, “ T??viqat??”, “ Dialoq”, “ G?y?r?in ,, v? s . jurnallarda d?f?l?rl? d?rc olunub. “ G?r???n? g?lmi??m”, “Ata oca??” v? “G?l?n baharad?k” adl? ?? ?erl?r kitablar? ?aptan ??x?b. Bir ?ox poemalar?n v? “Bilg? xaqan” tarixi dramas?n?n m??llifidir.
Hal-haz?rda Neft?ala rayonunun Q?dimk?nd k?ndind? ya?ay?r.

?YR?N?R?M

D?nya m?nim ya??d?md?r,
M?n d?nyan?n u?a??yam.
?m?r m?nd?n yuxar?d?r,
M?n ?l?mdan a?a??yam.

Bu d?nyan? seyr edir?m,
Tale adl? p?nc?r?d?n.
F?l?k ?l? haz?rlay?r,
M?nim kimi bi?ar?d?n.

?mr? ?mr?m q?d?rdirs?,
Q?d?r n?d?n q?dir bilmir?
?nsaf?n? Allah k?sib,
M?hl?t, aman n?dir bilmir.

Bu d?nya t?k m?nzillidir,
Rahat ?m?r s?r?n yoxdur.
Qap?s?nda bir giri? var,
??x???n? g?r?n yoxdur.

Ya?ama?? ham? blir,
Ya?anma?? ?yr?nir?m.
?ox da??d?m,
son m?nzil?
Da??nma?? ?yr?nir?m.

AYLA QO?A G?L

K?nl?m? titr?d?n h?sr?t yelidir,
G?r?? yerind?y?m, g?l?c?kmis?n?
Gec?nin yuxusu s?ks?k?lidir,
Q?lbimin nigaran d?y?nt?s?nd?n.

?midim g?yl?rd?n as?l? qal?b,-
Demi?din: G?l?c?m ay do?an kimi.
Bu salx?m s?y?d d? k?s?l? qal?b,
Dar?x?r m?n s?nsiz dar?xan kimi.

S?yk?nib k?nl?m?n k?vr?kliyin?,
M?cnun b?lb?ll?rin a??l?b d?rdi.
H?yand?r gec?nin bu t?kliyin?,
B?lb?l?n nal?si, m?nim h?sr?tim.

Ulduzlar min illik karvan yoludur,
B?lk? d? min ildir g?tirir s?ni.
Yar?b ne??-ne?? qara bukudu,
Ay g?lib g?r??? ?t?r?r s?ni.

?ndic? g?l?rs?n, g?zl?yir?m m?n,
Kainat boydad?r sin?md? ?r?k.
G?l, ayla qo?a g?l, g?n??l? ged?k,
Bu b?lb?l nal?li t?nha gec?d?n.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: