G?nc?d? Xalq yaz???s? il? izdihaml? g?r?? ke?irildi

1-05-2014, 11:46
1 457

Gəncədə Xalq yazıçısı ilə izdihamlı görüş keçirildi

G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin M?tbuat xidm?tinin Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin yeni sayt?na istinad?n yayd??? m?lumata g?r?,Az?rbaycan Yaz???lar Biriliyinin katibi, Xalq yaz???s? ?ingiz Abdullayev v? M?tbuat Xidm?tinin r?hb?ri X?yal Rza G?nc? ??h?rin? s?f?r edibl?r.
??h?rin giri?ind? qar??lanan qonaqlar ?nc? dahi ?air Nizami G?nc?vinin m?qb?r?sini ziyar?t edib, m?zar?na g?l d?st?l?ri qoyublar. “Odlar Yurdu” G?nc?r ?ctimai Birliyinin v? Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin birg? t??kilat??l???, G?nc? ??h?r ?cra Hakimiyy?tinin t??kilati d?st?yil? Xalq yaz???s?, AYB-nin katibi ?ingiz Abdullayevl? G?nc? ??h?rind? oxucular?n g?r??? ke?irilib. Yeni Az?rbaycan Partiyas?nda t??kil olunmu? g?r??d? be? y?z n?f?r? yax?n oxucu i?tirak edib. T?dbiri giri? s?z? il? a?an “Odlar Yurdu” ?ctimai Birliyin s?dri Nigar ?l?sg?rova qonaqlar? salamlad?qdan sonra ?ingiz Abdullayevi G?nc? ??h?rind? g?rm?kd?n b?y?k m?mnunluq hissi ke?irdikl?rini bildirib. ??x???nda g?r???n t??kilind?ki d?st?k ???n Yaz???lar Birliyinin M?tbuat Xidm?tin? minn?tdarl???n? bildir?n Nigar xan?m sonra s?z? G?ncl?r v? ?dman Ba? ?dar?sinin r?isi M??fiq C?f?rova verib. M.C?f?rov ??x???nda g?nc?lil?rin bu g?r??? ?oxdan g?zl?diyini bildirib. Daha sonra s?z Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin M?tbuat Xidm?tinin r?hb?ri X?yal Rzaya verilib. G?nc?lil?ri salamlayan, Xalq yaz???s?na g?st?ril?n diqq?t ???n minn?tdarl???n? bildir?n X?yal Rza ?ingiz Abdullayevin yarad???l???l? haqq?nda s?z a??b v? ??x??? zaman? G?nc? ?cra Hakimiyy?tin?, eyni zamanda “Odlar Yudu” G?B-n? t???kk?r?n? bildirib. Sonra s?z Xalq yaz???s? ?ingiz Abdullayev? verilib. ?.Abdullayev d?nya ?d?biyyat?ndan, Az?rbaycan ?d?biyyat?ndan, kitab?n ?n?mind?n, kitab oxuma??n vacibliyind?n dan???b. Kitab d?kanlar?n?n az olmas?n?n ciddi problem oldu?unu vur?ulayan Xalq yaz???s? b?lg?l?rd? bu m?s?l?y? ?n?m verilm?li oldu?unu qeyd edib. T?dbirin sonunda ?ingiz Abdullayev oxucular? maraqland?ran b?t?n suallara cavab verib, onlar?n g?tirdikl?ri kitablar? imzalay?b v? xatir? ??kill?ri ??kdirib.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: