G?lten ERT?RK (T?rkiye C?mhuriyyeti, Ankara).Muhte?em ?iirler

4-05-2014, 12:16
1 746

Gülten ERTÜRK (Türkiye Cümhuriyyeti, Ankara).Muhteşem şiirler

ANNEME MEKTUP

Nas?l bir topra?a tohum eker, sulan?r ve iyi bak?l?r da b?y?rse; beni d?nyaya getirmek i?in ayn? fedakarl?klar? yapan sen ANNEM…
Bebekken, uykunu b?l?p beni temizleyen, yedi?ini benimle kar??l?ks?z b?l??en, emziren, beni bebeklikten ?ocuklu?a ve hayata haz?rlayan Can?m ANNEM. ?lk s?n?f?m; evim, ilk ??retmenim; sendin ANNEM…
Hi? unutamam bana ve bize yapt???n fedakarl?klar?, d?kt???n g?z ya?lar?n?, Fedakar ANNEM…
Hani bir g?n can?m?z kiraz istemi?ti de, utana s?k?la kom?uya gidip kiraz istemi?tin; eve geldi?inde a?lam??t?n. ?ocuk akl? bir ?eyi g?rmeye gelsin onu ister i?te. Kom?umuz a?a? dibindeki kirazlar? melamin taba?a koymu? ve sana vermi?ti de sen de bize getirmi?tin.bizi k?rmamak i?in nelere katlanm??t?n.yoksulluk i?inde olmam?z ay?p de?ildi belki. Ama kom?unun yapt?klar? g?c?ne gitmi?ti. Yine de her ?eyi g?ze alarak bizi sevindirmi?tin…
Hani yoksulluk vard? o g?nlerimizde, babam eve et alamazd? da bayramlar? beklerdik. O g?n bayram de?ildi ve sen yine a?lam??t?n. Babam bir tav?an vurmu?tu. Eve geldi?inde bayram sevinci ya?am??t?k. Evde odun olmad??? i?in, bizi evde b?rak?p odun aramaya koyulmu?tunuz. Eve geldi?inizde bizim yapt?klar?m?z kar??s?nda donmu?tun. Ablam?n bana “Bak bu etmi?” deyip ?i? tav?an etini siz gelene kadar ?i? ?i? yedi?imizi g?r?nce g?z ya?lar?na bo?ulmu?tun. ?? d?rt ya?lar?ndaki bir ?ocu?un etin nas?l yenildi?ini bilmeyen bizlere, o eti pi?irip bir lokmas?n? bile yemedi?in o g?nleri d???n?yorum da, anneli?in ne demek oldu?unu daha iyi anl?yorum. Fedakarl??? senden ??rendim ANNEC???M…
Hastaland???m?zda uyumad???n geceleri, ???d???m?zde ayaklar?m?z? ellerimizi ?s?tmak i?in koynuna koydu?undaki o s?cakl???n?, hat?ralar? aralad???m zaman hala hissederim. ANNEC???M senden ??rendim s?cac?k sevgiyi, sevginin ne demek oldu?unu…
Hani bayramlarda kendi ihtiyac?n oldu?u halde; hep ertelerdin ihtiya?lar?n? ve “ Onlar ?ocuk. Toplum i?ine ??kacak” derdin. Sabretmeyi, b?y??e sayg?, k????e sevgi nas?l olmal?? Toplumda nas?l davranmam gerekti?ini senden ??rendim…
Bir portakal? ??e b?l?p karde?lerimle payla?t???m o g?nleri nas?l unuturum? … Payla?may? senden ??rendim…
Bir an geldi, ?? evlad?n b?y?d?. Yuvadan u?tular. Yurt yuva sahibi oldular. ?oluk ?ocu?a kavu?tular. D?kt???n g?z ya?lar?n haddi hesab? kalmad?. Sevin?ten a?lad?n, ?z?nt?den a?lad?n. Anne oldu?umda anlad?m annenin nas?l k?ymetli bir varl?k oldu?unu…
ANNEM, ?imdi fel?li, bak?ma muhta? olsan bile, sa?lar?nda ak, y?z?nde k?r???kl?klar, y?r?men g?? olsa bile sen benim CANIM ANNEMS?N…
Her zaman kendime ?unu soruyorum; Annemim hakk?n? nas?l ?derim? …
Ba??m?n ?st?nde yerin var. Bunu bilmeni isterim. Hakk?n? helal et. Teri g?l kokan, s?cac?k yumu?ak yast?k kuca??, ?evkat, sevgi dolu CANIM ANNEM…
K?z?n G?lten…

ANNEM

Kar??l?ks?z fedakarl?klar verdin.
Bizi g?n?lden, y?rekten severdin.
Bizlere bakabilmekti tek derdin.
ANNEM, mele?im, sensin ilk sevgilim…

A? kalsan da yemedin, hep yedirdin.
Kendin giymedin, hep bize giydirdin.
S?cac?k sevgini ?evkatle verdin.
ANNEM, ak sa?l? ba??n? seveyim…

Ben hala senin g?z?nde bebeyim.
Yuva kurdum ben de senin gibiyim.
Benimde oldu ?? tane bebeyim.
ANNEM, narin k?ymetli m?cevherim…

Bilmem ki hakk?n? nas?l ?derim?
Ver de can?n?, can?m? veririm.
Her zaman hakk?n? helal et derim.
ANNEM, pamuk ellerini ?peyim…

ASKER?M

K???kken ‘Ne olacaks?n’ diye sorarlard?
Hep ‘Asker olca??m’ derdin
?imdi o g?nlere erdin.
Hey askerim yolun a??k olsun
Yurdun her yerinden sen sorumlusun! …

Daha d?n ba?ucunda ninni s?ylerdi annen
Ne ?abuk b?y?d?n y?r?d?n hemen
Kocaman delikanl? oldun birden
Hey askerim yolun a??k olsun
Yurdun her yerinden sen sorumlusun! …

Bu vatan sevgisi, bu yurt sevgisi
Sevdi?ini sevdiklerini korumak i?in
Yapaca??n bu hizmet onlar?n rahat? i?in
Hey askerim yolun a??k olsun
Yurdun her yerinden sen sorumlusun! …

Bayra??m dalgaland?k?a ???nece?im
Gece g?nd?z seni d???nece?im
Selam?n? hasretle beklece?im
Hey askerim yolun a??k olsun
Yurdun her yerinden sen sorumlusun! …

Toplanacak yurdun her yerinden
?i?ekler ocak ocak
B?t?n yurdu bu ye?il ?i?ekler donatacak
Hey askerim yolun a??k olsun
Yurdun her yerinden sen sorumlusun! …

G?revinde sana ba?ar?lar diliyorum
Bu g?nlere erdi?in i?in mutluyum
G?z ya?lar?mda bile huzurluyum
Hey askerim yolun a??k olsun
Yurdun her yerinden sen sorumlusun! …

Bu g?rev senin en y?ce vazifen
Bu g?nler i?in seni yeti?tirdi ailen
Dualarda bile hep sen, yine sen
Hey askerim yolun a??k olsun
Yurdun her yerinden sen sorumlusun! …


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: