??hla RAMAZANQIZI.Yeni ?eirl?r

30-05-2014, 06:05
993

10416790_271984612981276_1269410215_n (3)

R?HMANNIN HAQQ YOLUDUR

Biz? a?al?q ed?n
?lahinin quludur.
Dem?k ki, ?n do?ru yol
R?hman?n haqq yoludur!

M?saf?l?r yaradan.
Z?nginl?rin puludur.
Bizi yoxdan yaradan
Z?nginlikl? doludur!

?i?, s?nni, nur?u da
?slam?n bir qoludur.
??hlan?n da, Sizin d?
R?bbi –Tanr? uludur!

02.01.2014

Bu g?n?? nurunu bizim??n sa??r,
Bax q?n?? sevgiyl? ?i??yin a??r.
Buludlar nec? d? m?l?k t?k u?ur.
Bu g?n bu g?n?? d?, ay da bizimdir!

Bax?rsan dayan?b e?ql? bu yana,
B?lk? d? ?ziyy?t verirs?n cana,
Bu ?ayla ayr?l?b baladan ana,
?imal da, c?nub da ?ay da bizimdir!

H?r f?sil ?st?nd? var avaz?m?z,
O taydan bu taya ?at?b yaz?m?z,
?ox olub saxtam?z, sonra yaz?m?z,
Duy?ulu pay?z da, yay da bizimdir!

Yolumuz ba?l?yd?, sevgimiz m?hdud,
Bizim??n g?z ya?? t?k?rd? bulud,
N?hay?t qovu?duq, olduq ??n, m?sud,
Ba?layan ?n g?z?l ay da bizimdir!

S?n m?n?, m?n s?n? yad idik ?zd?,
Yan?rd?q qovrula-qovrula k?zd?,
?ndi bir nur g?zir ?r?kd?, ?zd?
Tanr?n?n verdiyi pay da bizimdir!

03.01.2014

BU DUY?U M?HT???M O SEVG? DEY?L

???ql? d?nyan? tor etdis? bil,
Bir ki?ik sevinci mor etdis? bil,
??k?ri, ??rb?ti ?or etdis? bil,
Bu duy?u m?ht???m o sevgi deyil.

Kirpiy? a??rl?q y?k? ??kd?s?,
Bu a??r y?k g?lib beli b?kd?s?,
X?yallar evini y?x?b s?kd?s?,
Bu duy?u m?ht???m o sevgi deyil.

Ataya, anaya oldunsa s?n yad,
Haram?n olacaq verdikl?ri ad,
D???nd?ns? yaln?z ?r, yaxud arvad
Bu duy?u m?ht???m o sevgi deyil.

01.02.2014


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: