Mayis? ?S?DULLAQIZI.Yeni ?eirl?r

6-06-2014, 04:58
1 227

1533150_672733326111760_899121006_n

S?N? SEVM?M??D?M ?T?RM?K ???N

N?l?r g?ldi sevgimizin ba??na,
Leysan ya?d?, kipriyin?, qa??na,
Yol gedir?m, bir i????n tu?una,
Haray?m? s?n? yetirm?k ???n,
S?ni sevm?mi?dim, itirm?k ???n!

S?ns?n sevgi d?nyam, bel? deyirdin,
G?man?ma, bir ayd?nl?q g?tirdin,
Hardan s?n ?z?n? m?n? yetirdin?!
Q?z?lg?l b?sl?r?m, bitirm?k ???n,
S?ni sevm?mi?dim itirm?k ???n!

?ndi ki, bel?dir, unut bel?c?,
G?zl?y?c?m s?n?q b?xtim g?l?nc?,
Bir sevgi ist?r?m, g?lsin gizlic?,
Nisgili aradan g?t?rm?k ???n,
S?ni sevm?mi?dim itirm?k ???n!

R?SSAM S?TTAR

R?hm?tlik qon?umuz olmu?, Xalq r?ssam? S?ttar B?hlulzad?y? ithaf edir?m...

Yad?mdad?, balaca bir q?zc??azd?m,
Qay??lardan uzaq idim,
H?yat?n s?rt g?rdi?ind?n, d?rd-q?mind?n iraq idim,
Oyanard?m m?hl?d?ki qo?a minar? m?scidin
h?r s?h?r azan s?sin?,
R?hm?tlik ?bad babam da g?r?rdim namaz ?st?di,
?z tutub Haqq qibl?sin?...
Dan yeri d? a?arard? yava?-yava?,
O vaxt qorxard?m gec?d?n, art?q yox olubdu t?la?...
Oyanard?m g?n?? i?iq sa?an kimi,
Sevin?rdim, tumurcuqlar a?an kimi.
??nki indi m?kt?b? yollanacaqd?q,
Sevimli ?lifbam?z? h?rfb?h?rf, s?brl? oxuyacaqd?q...
G?r?c?ydik biz qon?u S?ttar ?mini,
R?ssam da bizi g?r?n t?k atacaqd? d?rd-q?mini...
Dey?rdi ki, balalar?m, kim ?g?r “be?” qiym?t alsa,
onun r?smini ??k?c?m,
D?nyan?n r?ng butas?ndan ona ??l?ngl?r h?r?c?m!
Y????ard?q vaxt olanda S?ttar ?minin ba??na,
H?rd?n t??cc?b ed?rdik, uzun-uzun sa?lar?na,
Heyr?t il? biz baxard?q, r?ssam?n o f?r?a tutan
t?krars?z barmaqlar?na!
H?rd?n is? n? dan??ar, n? din?rdi,
?lin ??n?sin? qoyub, g?zl?rini qeyb? dikib,
saatlarla d???n?rdi...
X?yal?n d?nyan? S?ttar sehrli r?ng butas?nda
parlaq mayakt?k g?r?rdi!
Sad? idi, he? sevm?zdi ?an-??hr?ti,
R?ngl?r d?nyas?yd? var?-d?vl?ti...
V? b?y?d?k, ail? qurduq biz ham?m?z,
S?ttar ?minin yan?nda qald?
yar? can?m?z...
Bir s?h?r e?itdim m?n d?, alovlu r?ng butas?ndan
g?z?l simurq qu?u qalx?b,
R?ssam S?ttar ?mimizi odlu qanad?na al?b,
uzaq C?nn?t? apar?b!
Cahan? o vaxtdan biz d? el? r?ngar?ng bilirik,
Yax??n? da, yaman? da el? S?ttart?k sezirik!
Ruhun ?ad olsun ey R?ssam!
?z?nd?ki ?srar?ngiz cizgil?rin, , h?r s?hb?tin,
?r?kl?rd? ya?ayacaq,
S?nint?k s?n?tkarlara daim r?hm?t oxunacaq!
Bizim d? bu ?eirimiz r?ssam S?ttar ?mimizd?n
s?hb?t olsun,
Onun r?ngl?r butas?nda parlayan o ruh m?kan?
C?nn?t olsun!!!


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: