Xalq ?airi N?bi X?zrinin 90 illik yubileyi ke?iril?c?k

6-07-2014, 10:17
1 280

Ilham-Eliyev-1903012

G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin M?tbuat xidm?tinin yayd??? m?lumata g?r?, Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti c?nab ?lham ?liyev ?a?da? Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n g?rk?mli n?may?nd?si, Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin ?zv?, Az?rbaycan Respublikas?n?n “Xalq ?airi” N?bi X?zrinin anadan olmas?n?n 90 illik yubileyinin ke?irilm?si haqq?nda s?r?ncam imzalay?b.

Az?rbaycan Respublikas? Konstitusiyas?n?n 109-cu madd?sinin 32-ci b?ndini r?hb?r tutaraq v? xalq ?airi N?bi X?zrinin Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n inki?af?nda t?qdir?layiq xidm?tl?rini n?z?r? alaraq q?rara al?ram:

1. Az?rbaycan Respublikas?n?n M?d?niyy?t v? Turizm Nazirliyi, Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin t?klifl?ri n?z?r? al?nmaqla, xalq ?airi N?bi X?zrinin 90 illik yubileyin? dair t?dbirl?r plan?n? haz?rlay?b h?yata ke?irsin.
2. Az?rbaycan Respublikas?n?n Nazirl?r Kabineti bu S?r?ncamdan ir?li g?l?n m?s?l?l?ri h?ll etsin.

?lham ?liyev
Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti
Bak? ??h?ri, 25 iyun 2014-c? il.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: