Harika UFUK (T?rkiye C?mhuriyyeti, Adana).Muhte?em ?iirler

10-07-2014, 01:58
1 562

307114_10150226571147998_8263005_n

B?R KALP BIRAKTIM SANA

?ak?ll?, dikenli, sarp ?yle zor a?k?n yolu,
Bir kalp b?rakt?m sana her yan? h?z?n dolu,
?ok ?zledim boynuma dolad???n dost kolu,
A?l?k, susuzluk neymi? laz?m de?il bana a?,
Yaln?zl???n koynunda derbederim arkada?.

Yakt? beni derinden ok kirpikle kalem ka?,
Eskiden seviyordun, unuttun yava? yava?,
Tek ba??ma b?rakma, duvar olmaz yaln?z ta?,
A?l?k, susuzluk neymi? laz?m de?il bana a?,
Yaln?zl???n koynunda derbederim arkada?.

Ben kalbime bakt?k?a g?r?yordum hep seni,
Ayna k?r?ld???nda g?stermiyor bedeni,
G?zlerindeki perde ayr?l???n nedeni,
A?l?k, susuzluk neymi? laz?m de?il bana a?,
Yaln?zl???n koynunda derbederim arkada?.

G?len y?z?n? g?rmem inan cennete de?er,
Yan?mda olurdun yar biraz sevseydin e?er.
Sevda y?kl? s?zlerin, a?k?n, yalanm?? me?er.
A?l?k, susuzluk neymi? laz?m de?il bana a?,
Yaln?zl???n koynunda derbederim arkada?.

?a?layan nehirdim ben, sende biriktim g?ld?n,
G?nl?m?z bir b?t?nd?, ac?mas?zca b?ld?n,
Par?alan?nca kalbim i?inde sen de ?ld?n.
A?l?k, susuzluk neymi? laz?m de?il bana a?,
Yaln?zl???n koynunda derbederim arkada?.

Ya?ayan ceset oldum y?z?m renksiz ve kans?z,
G?ren herkes ac?yor taraf tutmadan yans?z,
Bir kalp b?rakt?m sana tamir etmen imkâns?z.
A?l?k, susuzluk neymi? laz?m de?il bana a?,
Yaln?zl???n koynunda derbederim arkada?.

Harika hat?ralar g?nl?mde yald?z yald?z,
Olmad???n mekânlar ?p?ss?z yapayaln?z,
G?klerden bak?yorum a?k?ma y?ld?z y?ld?z,
A?l?k, susuzluk neymi? laz?m de?il bana a?,
Yaln?zl???n koynunda derbederim arkada?.

Adana.27 Kas?m 2013.Saat: 20.00

YOKLU?UNUN ERTES?

Bir pazar g?n?yd? terk edip gittin.
Art?k g?nler yoklu?unun ertesi.
Sanki r?zgârlarla savrulup yittin,
Benim i?in her g?n hep cumartesi,
Kalan g?nler yoklu?unun ertesi.

Sonbahar a?l?yor, ?slak topraklar,
D?k?l?yor h?z?n y?kl? yapraklar,
Karalar ba?l?yor ye?iller, aklar,
Benim i?in her g?n hep cumartesi,
Kalan g?nler yoklu?unun ertesi.

Akl?mda, fikrimde bir tek sen vars?n,
R?yamda buz da??, bazen de hars?n,
Hâlâ d?nyamdaki biricik yars?n,
Benim i?in her g?n hep cumartesi,
Kalan g?nler yoklu?unun ertesi.

Yaln?zl???n oku deldi ba?r?m?,
Dindiremez kimse g?n?l a?r?m?,
Duyar m?s?n feryat etsem ?a?r?m??
Benim i?in her g?n hep cumartesi,
Kalan g?nler yoklu?unun ertesi.

Harika sevdayd? bitmez sanm??t?m,
?lk g?r??te alev alev yanm??t?m,
Destanlar yaz?p da a?ka banm??t?m,
Benim i?in her g?n hep cumartesi,
Kalan g?nler yoklu?unun ertesi.

Adana.15.11.2013.Saat: 15.00


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: