Tural SAHAB."K?p?n?k ?mr?, q?z sevgisi" (K??? yaz?s?)

11-01-2014, 18:48
1 688

Tural SAHAB."Kəpənək ömrü, qız sevgisi" (Köşə yazısı)

P?rvan? d? bir k?p?n?kdi, alova sevdal? bir k?p?n?k. Sevdiyi bir olan, t?k olan v? can?n? sevdiyin? f?da ed?n bir k?p?n?k.
Bir d? ?mr? yaln?z bir g?n olanlar var, birc? g?n ya?ayan k?p?n?kl?r. Bir g?nl?k ?m?rl?rind? onlarca ?i??yin ba??na dolanan, he? biri il? do?ru- d?zg?n sevgi ya?aya bilm?y?n, g?n?? batanda is? g?n?? kimi batan k?p?n?kl?r.
Alovun yand?rd??? p?rvan?nin ad? dill?r ?zb?ri olub, ne??- ne?? dastanlar, ?eirl?r yaz?lm??d?r ona.
Bir g?nl?k ?mr? olan k?p?n?kl?r is?, el? el?dikl?ri, s?yl?dikl?ri yalan sevdalarla xat?rlan?r.

***
M?n qad?nlar tan?d?m sevgi dey?nd? dodaqlar? quruyan, g?zl?rind?n qanl? ya? ax?dan. Sevdikl?ri ki?ini x?yallar?nda, bax??lar?nda bel? aldatmayan.
Bax, bu qad?nlara yaz?ld?, ??rqin o, ?l?ms?z sevgi dasdanlar?, ?eirl?ri..
Bax, bu qad?nlard? Anadoluda N?n? xatunlar, ?vladlar?n?n geyiml?rini, donmas?n dey? top m?rmil?rinin ?st?n? ?rt?n analar. D??m?n aya?? il? toxunmas?n dey? bu torpa??n namusuna h?yatlar?n? f?da ed?n xan?mlar.
M?n qad?nlar tan?d?m, ?r?kd?n ?r?y? qonan. Tan?mad??? ki?il?rin yataqlar?nda sabahlayan.
Sual ola bil?r, s?n haradan bilirs?n, haradan tan?y?rsan bu qad?nlar??
Bu qad?nlardan b?zil?ri ?zl?rin? yazar dedi, ?xlaqs?zl?qlar?n? yaz?lar? il? reklam el?di.
Bu qad?nlardan b?zil?ri ?zl?rin? m???nni dedi, ancaq s?s?l?ri qulaqlarda deyil, ??lpaq r?sml?ri g?ncl?rin telefonlar?nda, ?sg?rl?rin yataq altlar?nda g?z?r?k.
Bunlar? yen? anlamaq olard?, ?xlaqs?zl??? ?zl?rin? s?n?t se?mi?di bunlar.
Ancaq, g?nc q?zlar g?nd? bir o?lan?n ?r?yind?, ma??n?nda g?z?nd?, ma??n? olmayan?n he? yuxusuna da t??rif etm?y?nd? bax, bunu anlaya bilmir?m.
Anlaya bilmir?m ki, bu qad?nlar sabah nec? ana olacaq?
Anlaya bilmir?m ki, bunlar?n yeti?dirdiyi g?nclikd?n kim? bir xeyir g?l?c?k?
Bu q?zlar? o, bir g?n ya?ayan k?p?n?kl?r? b?nz?tdim, d?n?n ax?am.
Bir status yazd?m, gec? yata bilm?dim- ?r?yim soyumad?. Dedim g?tirim, bir k??? yaz?m.
V? yazd?m.
H?, bird? q?rbin romanlar?nda ?rini aldadan qad?nlar, el? bu qad?nlar?n, q?zlar?n n?n?l?ridir, h?r halda.
Tolstoyun Annas?
Mopasan?n rahib?si.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: