Deb?t: ??fa V?L?YEVA (G?y?? mahal?).Yeni ?eirl?r

22-01-2014, 07:36
2 432

1600201_376431219168257_2092149089_n

??fa V?L?YEVA (??fa Elxan q?z? V?liyeva) 1988-ci il iyulun 15-d? G?y?? mahal?n?n D?r? k?ndind? d?nyaya g?z a??b. Az?rbaycan M??lliml?r ?nstitutunun G?nc? filial?n?n “?btidai t?hsilin metodikas? v? pedaqogikas?” fak?lt?sini 2009-cu ild? bitirib. ?lk kitab? ki?ik h?cmli hekay?l?rd?n ibar?t olan “?midd?n olan qurbanlar” 2010-cu ild? i??q ?z? g?r?b. ?eirl?rind? sad?c? d???nc?l?rini q?l?m? al?r...
“BUTA” -2012 Qad?n yazarlar seminar?n?n i?tirak??s?d?r.

“S?n ?agird ol, m?n m??llim”...

G?l, s?n? bir d?rs ke?im...
“S?n ?agird ol, m?n m??llim”...
Bura G?nc?dir...
Yeri-yurdu genc?dir...
Bilirs?nmi? ?ndi G?nc? d?z?nd?
Lal?l?r t?k-t?k bitir?
Lal?l?rin yan?q ba?r?
??hid m?zarlar?ndak?
q?rm?z?-qaral? lentl?r fonunda itir...
Bilirs?nmi? ?ndi G?nc?d?
universitetl?rin qaba??nda o?lanlar d?st?-d?st?dir...
D?rs qurtar?nca bu d?st?y? al-?lvanl?q qar???r...
Xan ba?? “sevgilil?rl?” co?ur-da??r...
Bilirs?nmi?
G?nc?d? h?nd?rdaban ayaqqab?lar yaman bahad?r...
Burda q?zlar?n ?oxu boyu b?st?dir...
Burda insanlar?n x?st?xanas? var,
Amma, bil?n yoxdur ki, a?aclar daha x?st?dir...
G?l, s?n? bir s?z deyim...
“S?n ?agird ol, m?n m??llim”...
Burda “?oxbilmi?” biri var...
Ayr?l?qdan qorxaraq
a?mam?? solan ?i??kl?rl?
G?z?nd?ki ya?lar? silmi? biri var...
Bu g?n axtard?m onu...
G?nc?nin ?n romantik k???siyl? getdim...
Getdim “Ke?mi? Sabir k???si”ni...
Orda ne?? xatir?nin bahar n?f?sini duydum...
Ne?? ayr?l???n ayaq s?sl?rini e?itdim...
Axtard???m “?oxbilmi?”i,
Arzular?ndan itmi?i
?antamdan ??xard???m ki?ik g?zg?d? g?rd?m...

“Apard? sell?r Saran?”

Bir g?n qap?n d?y?l?c?k,
S?n? bir s?z deyil?c?k
Ruhun yaman ???y?c?k...
“Apard? sell?r Saran?”...

Hardan d??d? yada? Hardan?
Ax? unutmu?dun ?oxdan...
G?nahkar? ?l?n sevdan
Q?nad? ell?r Saran?...

Qoruma?a s?z vermi?din...
Elin dilind?n demi?din...
T?kc? ?z?n bilm?mi?din,
S?yl?di dill?r Saran?...

Yatd?n, Xan?oban, yatd?n...
?mr? ucuzuna satd?n...
?ll?rin o ?z?n? atd?n...
Atmad? ill?r Saran?...

Dem? ki, ?r?yi da?d?,
D?rd ?a?lad?, a?d?-da?d?...
B?xtin kirin? bula?d?
Yumad? sell?r Saran?...

Bir g?n qap?n d?y?l?c?k,
S?n? bir s?z deyil?c?k
Ruhun yaman ???y?c?k...
“Apard? sell?r Saran?”...


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: