Taleh MANSUR.Yeni ?eirl?r

25-02-2014, 07:59
2 121

Taleh MANSUR.Yeni şeirlər


M?N K?M?M?..

Qara sa?lar s??ar a?a,
Ruhum ?ls?,m?zar tutmaz
?r?yimi da??ma?a,
Bu d?nyan?n g?c? ?atmaz.

Tez k?nl?m? ??kin suya,
K?nl?md?n bir ?l?m ke?ir
G?lm?mi??m bu d?nyaya,
Bu d?nyadan yolum ke?ir.

S????m?ram bax??lara,
?z? haqdan g?r?n?r?m
M?n? yax?n olanlara,
Lap uzaqdan g?r?n?r?m.

Qanam, qana ox?am?ram
Azam, f?q?t ?ox duyuram
M?n insana ox?am?ram,
M?n insan? ox?ay?ram.

Da? ?st?n? da? endir?n,
?z?m? d? sirr fikir?m
M?n Allah? d???nd?r?n,
?nsan cildli bir fikir?m.


SEVD?Y?M

Bax???nla bu d?nyan? s?z, i?im
H?m q?ml?nim, h?m d?ml?nim, sevdiyim
G?l???n? yana??na d?z, i?im
K?silmi??m s?n? q?nim, sevdiyim.

K?l?k olar sa?lar?ma dola?maz,
G?z? tutmaz g?zl?rimi he? kimin
L?k? tutmaz, g?nahlara bula?maz,
Sahilini ?l?m yuyur e?qimin.

Bax??? n?s, baxan? n?s, b?xti n?s,
C?t dodaqla qoy bir d?f?, sev-deyim
X?yallar?n taxt? k?vr?k, taxt? n?s,
B?ri ba?dan k?nl?m? qalx, sevdiyim.

Dan??saq da d?yirman?n diliyl?,
D?rdl?rimiz ax?, d?n-d?n ?y?nm?r
Kims? bilm?z sevgimizin ?liyl?,
?r?yimiz d?y?lm?s?, d?y?nm?r.

Bir s?z?m var... qula??na demir?m
Ovcuna deyir?m saxla, sevdiyim.
Dodaq qoyum doda?ina, demir?m
Boyanm?? doda??n “yox”la, sevdiyim.

Qoy s?yk?nsin ?c?l t?ri h?l?lik
Aln?m?n k?nc?n? - ?l?m yerin?
S?nd?n qa??b, azad olmaq k?l?lik
Uzan qism?timin z?l?m yerin?.


M?N?

?z?m ?z?m? k???b
Axtar?n, g?r?n, m?ni
?z?m s?z?m? k???b
Bir b?nd? h?r?n, m?ni.

Qan?m? laxta k?sir
Axmal? vaxtda k?sir
Ruhumu ?axta k?sir
?st?m? s?rin m?ni.

?eytana s?zd? d?nya
Yolunu azd? d?nya
Yaman dayazd? d?nya
Basd?r?n, d?rin m?ni.

N?d?n “m?n”siz? qals?n
Sizin “s?n”siz? qals?n
D?nya m?nsiz? qals?n
Allaha verin, m?ni.


G?Z?LL?K SUYUNA ??K?LM?? QADIN

(?sg?rlik ?eirl?rind?n)

Heyrand? bu yerl?r, f?l?kl?r s?n?,
K?n?ll?r, duy?ular ?r?kl?r s?n?,
Pax?ll?q ed?rdi m?l?kl?r s?n?,
Olsayd? u?ma?a qolun-qanad?n,
G?z?llik suyuna ??kilmi? qad?n.

Q?lbin bir sevdaya isti be?ikdi
Did?rgin k?nl?m? evdi-e?ikdi
Doda??n?n ?z al r?ngi b?siydi,
N? g?r?kdi, bird? ?z?n boyad?n?
G?z?llik suyuna ??kilmi? qad?n.

M?ni aldatmam?? m?nd?ki y?min
Vallah ?z?m kimi ?min?m, ?min
Kim qoyub ad?n? s?hv qoyub s?nin,
?slind? bel?dir do?ur?u ad?n,
G?z?llik suyuna ??kilmi? qad?n.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: