G?nc yazar?n poemas? Qarda? T?rkiy? C?mhuriyy?tind? d?rc olunacaq

19-03-2014, 12:05
1 999

Gənc yazarın poeması Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətində dərc olunacaq

G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin M?tbuat xidm?tinin Qarda? T?rkiy? C?mhuriyy?tinin Tokat ??h?rind? f?aliyy?t g?st?r?n Tokat ?airler ve Yazarlar Derne?in? istinad?n yayd??? m?lumata g?r?, “K?mbet” e?itim, k?lt?r, sanat ve edebiyyat dergisinin n?vb?ti burax?l???nda Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n R?hb?ri, “H?seyn Arif” ?d?bi Birliyinin ?zv?, g?nc yazar K?nan Ayd?no?lunun T?rk-?slam d?nyas?n?n qurulmas?nda, Osmanl? ?mperiyas?n?n ?razi b?t?vl?y?n?n qorunub saxlanmas?nda ?z ?G?Dlik borclar?n? layiqinc? yerin? yetir?n Nuru Pa?a, Osman Qazi, ?rto?rul b?yin c?sar?tin?, ?anl?-??r?fli T?rk bayra??na, T?rk dilin?, ?slam dinin?, “Qurani-K?rim”? olan sonsuz m?h?bbtind?n yo?rularaq ?rs?y? g?lm?sind?n b?hs ed?n “T?rk?n T?rk??l?k dastan?” poemas? T?rkiy? t?rkc?sind? yay?nlanacaq.Poeman?n redaktoru Az?rbaycan Respublikas?n?n Xalq ?airi, ?m?kdar inc?s?n?t xadimi N?riman H?s?nzad?, ?n s?z?n m??llifi filologiya elml?ri ?zr? f?ls?f? doktoru, dosent, “Vektor” Beyn?lxalq M?kafat? laureat? Eyvaz Eminal?yev, m?sl?h?t?isi filologiya elml?ri ?zr? f?ls?f? doktoru T?r? d?r.Poeman? Az?rbaycan t?rkc?sind?n T?rkiy? t?rkc?sin? t?rc?m? ed?n Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n R?hb?ri, “H?seyn Arif” ?d?bi Birliyinin ?zv? Kamran Murquzovdur.
Qeyd ed?k ki, "T?rk?n T?rk??l?k Dastan?" poemas? 2011-ci ilin sonu-2012-ci ilin ?vv?lid? Bak? ??h?rind? q?l?m? al?n?b. Bu g?n? q?d?r he? bir m?tbu orqanda d?rc olunmay?b.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: