G?lnar? ?SRAF?LQIZI."N?f?sinizin s?yl?diyini s?yl?yir qu?lar?n n??m?l?ri..." (K??? yaz?s?)

27-03-2014, 10:38
1 723

1624494_1460995930784705_1510059136_n

D?n?n gec? 20 mart 2014-c? il tarixind? G?n?? Allah?n m?bar?k evi K?b? evinin ?z?rind? dayand?. ?oxlar? Novruz bayram?n? sad?c? ??nl?nm?k hesab ed?r?k bu g?z?llikl?rd?n x?b?rsiz d?nyadan k???r. D?nyan? m?nas?z d?y?rsiz hesab ed?nl?r d?, az deyil. M?nim ?zizl?rim d?nya ?ox g?z?ldir. D?nyas? olmayan?n axir?ti d? olmaz. G?z?llikl?rd?n bir ne??sini dey?c?m. Amma g?z?llikl?r sonsuzdur... ??nki, ham?s? Allah?n sev?r?k yarad?b t?biyy?td? n?x? etdikl?ri sonsuz ?v?z olunmayacaq d?r?c?d? Ali, R?sm ?s?rl?ridir. R?ssam? is? Dahidir. (Y?ni Ali ?n ?st?n) Ali is? Allah?n m?bar?k adlar?ndan biridir.
Bu gec? qas?r?al? k?l?k ??h?rin k???l?rini az qala da??dacaq, evl?ri u?uracaq q?d?r hidd?tli idi. K?l?k qiyam?t g?n?n s?hn?sini insanlara xat?rlatmaq ???n s?s salm??d? gec?nin qaranl???na. G?r?s?n n? q?d?r insan? q?fl?td?n oyada bildi? ?ox insan yuxudan oyand?. Bir gec?nin yuxusundan b?s g?nahlar?n yuxusu? he? bu bar?d? d???n?n insanlar varm?? K?l?k esm?sinin s?b?bl?ri bar?d?....
S?h?r a??l?b g?n?? ??x?b k?l?k yen? d? ?sir lakin hidd?tl?nmi? hal? il? deyil bir az m?layim v? s?birli. Bu m?layimlik v? s?br sizc? haradand?r?! Bu bir ni?an? ola bil?rmi sizc?...
S?bh?n a??lmas?, NOVRUZ s?h?rinin g?n?? i???? f?rqli, h?m d? ?ox nurludur . G?n?? yenid?n do?ulubmu? kimi. B?li bu sabah g?n?? yenid?n do?ulub. Onun m?sumlu?u v? safl??? Kainat? ?z nuruna q?rq edib. T?kc? yer k?rr?sini deyil. B?t?n Kainat?...Sizc? onun nuru hardand?r? O nurunu g?t?rduyu nurun m?nb?yi hardand?r?
D?y?rli insanlar sad?c? d?rind?n n?f?s al?b, G?n?? i????n? g?zl?rinizin aynas?ndan i??ri beyniniz? ?t?r?b, K?ks?n?zd? da??d???n?z v? sizi idar? ed?n ya?ad?b gec?ni g?nd?zl?, g?nd?z? gec? il? ?v?z ed?n ?r?yiniz? endirm?k yet?r. Yuxudan oyansan?z s?bh qu?lar?n?n c?h-c?hini d?, qula??n?za ordanda n?f?siniz? yerl??dirin. Onda g?r?c?ksiz ki, siz n?f?s ??kdirkc?, n?f?sinizin s?yl?diyini s?yl?yir qu?lar?n n??m?l?ri...Allah... Allah... Allah!!!


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: