?air ?brahim ?lyasl? il? g?r?? ke?irilib

22-02-2015, 09:10
1 430

Şair İbrahim İlyaslı ilə görüş keçirilib


21 fevral 2015-ci il tarixd?, saat 17:00-da, Bak? ??h?ri Xalqlar dostlu?u metrosunun yan?nda yerl???n 129 sayl? orta m?kt?bin akt zal?nda ?a?da? Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n g?rk?mli n?may?nd?si, Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin ?zv?, Az?rbaycan Respublikas? Prezidentinin T?qa?d Fondunun t?qa?d??s?, ?li K?rim ad?na Sumqay?t ??h?r Poeziya klubunun Direktoru, Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n M?sul katibi ?brahim ?lyasl? il? g?r?? ke?irilib.K?tl?vi informasiya vasit?l?rinin n?may?nd?l?rinin d? i?tirak? il? ke?iril?n t?dbird? DGTYB v? "G?nc ?dibl?r M?kt?bi"nin ?zv?, g?nc xan?m yazar G?nay H?s?nli, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin v? Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n Fotoqraflar? ,DGTYB ?zvl?ri, g?nc yazarlar Nof?l ?mid v? S?rv?r Kamranl?, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin Ba? m?sl?h?t?isi, Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n Ba? redaktoru, DGTYB ?zv?, g?nc xan?m yazar G?lnar? ?srafilq?z? v? dig?r qonaqlar i?tirak edibl?r.T?dbiri giri? s?z? il? a?an DGTYB Y?n?tim Kurulunun ?zv?, Az?rbaycan T?l?b? Yazarlar Birliyinin M?tbuat xidm?tinin r?hb?ri, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin Y?n?tim Kurulunun F?xri ?zv?, g?nc yazar Emil Rasimo?lu ilk n?vb?d? t?dbir i?tirak??lar?n? salamlayaraq, ?air ?brahim ?lyasl?n?n h?yat v? yarad?c?l??? haqq?nda ?r?kdolusu dan???b, ?airin Az?rbaycan ?d?biyyat?nda m?vqeyind?n b?hs ed?r?k son zamanlar ?ld? etdiyi nailiyy?tl?rd?n s?hb?t a??b.T?dbirin gedi?at?nda ?brahim ?lyasl?n?n m?xt?lif ill?rd? q?l?m? ald??? ?eirl?ri poeziya sev?rl?r t?r?find?n s?sl?ndirilib.
D?z?nl?n?n t?dbirin ke?irilm?sinin ?sas s?b?bkar? sevimli ?air ?brahim ?lyasl? ?z n?vb?sind? yarad?lan ??rait? g?r? DGTYB Y?n?tim Kurulunun R?hb?rliyin?, "Ax?n" ?ctimai Birliyinin s?drin?, Bak? ??h?ri 129 sayl? orta m?kt?bin direktoruna v? ?ziyy?ti ke??n h?r k?s? t???kk?r?n? bildirib, m?mnunluq hissi duydu?unu x?susil? qeyd edib.DGTYB Y?n?tim Kurulunun ?zv?, g?nc yazar Emil Rasimo?lu t?dbir i?tirak??lar?na ?z t???kk?r?n? bildirib, ?air ?brahim ?lyasl?ya yeni yarad?c?l?q u?urlar? v? f?aliyy?ti dil?yib.T?dbirin sonunda xatir? ??kill?ri ??kdirilib.

G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin M?tbuat xidm?ti


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: