Misird? "Xocal?ya ?dal?t" ??ar? alt?nda aksiya ke?irilib

23-02-2015, 08:51
952

Misirdə "Xocalıya Ədalət" şüarı altında aksiya keçirilib

Xocal? Soyq?r?m?n?n 23-c? ild?n?m? il? ?laq?dar olaraq, AR-in Misird?ki s?firliyinin d?st?yi il? Qahir? universitetinin "?qtisadiyyat v? Siyasi elml?r" fak?lt?sinin y?z? yax?n t?l?b?si Misirin Qahir? ??h?rind? yerl???n v? ?lk?nin ?n b?y?k istirah?t park? olan "?l-?zh?r" park?nda "Xocal?ya ?dal?t" ??ar? alt?nda aksiya ke?irib.

Trend s?firliy? istinadan m?lumat verir ki, aksiya ??r?iv?sind? misirli t?l?b?l?r t?r?find?n ?z?rind? "Light a Fire to Fight the Liar" v? "Justice for Khojaly" yaz?s? olan hava ?arlar? havaya burax?l?b v? t?l?b?l?r bununla da ?z h?myerlil?rinin diqq?tini bu soyq?r?ma y?n?ldibl?r.

Eyni zamanda, aksiya ??r?iv?sind? misirli t?l?b?l?r toplu hal?nda, insanlar?n k?tl?vi ??kild? topla?d??? park?n ?razisind? ?amlar yand?raraq, Xocal? ??hidl?rin? ?z ehtiramlar?n? n?mayi? etdiribl?r.

Bundan ?lav?, park?n ?razisind? "Justice for Khojali" yaz?s? olan s?zl?r t?l?b?l?r t?r?find?n n?mayi? olunub.

Aksiya ??r?iv?sind? ?trafdak?lara Xocal? faci?sini ?ks etdir?n flayerl?r paylan?l?b v? Erm?nistan silahl? q?vv?l?ri t?r?find?n Xocal?da dinc Az?rbaycan xalq?na qar?? t?r?dilmi? bu soyq?r?m bar?d? m?lumat verilib.

Qeyd etm?k laz?md?r ki, ke?iril?n aksiya misirlil?rl? yana??, Misir m?tbuat?n?n da diqq?tini c?lb edib v? aksiya Misirin k?tl?vi informasiya vasit?l?rind? geni? ??kild? i??qland?r?l?b.

Xocal?ya ?dal?t kampaniyas? ??r?iv?sind? silsil? t?dbirl?r davam etdirilir.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: