?ctimai n?qliyyat? mar?ruta “Xocal?ya ?dal?t!” ??ar?

23-02-2015, 12:47
889

İctimai nəqliyyatı marşruta “Xocalıya Ədalət!” şüarı

??h?r sakinl?ri aras?nda Xocal? soyq?r?m?na h?sr olunmu? 15 min bukletin paylanmas?na ba?lan?b.
Onu da qeyd ed?k ki, bu mar?rutlar?n h?r?k?t trayektoriyas? ??h?rin b?t?n ya?ay?? m?nt?q?l?rini ?hat? edir. O c?ml?d?n 6 mar?rut b?t?n sutka ?rzind? v? ??h?r boyu dair?vi h?r?k?td?dir. ??h?r N?qliyyat Departamenti il? ba?lanan m?qavil?y? ?sas?n, stiker v? bannerl?r daha 2 h?ft? ?rzind? mar?rutlarda saxlan?lacaq.
Bundan ba?qa, bir h?ft?d?n art?qd?r, ??h?r sakinl?ri aras?nda Xocal? soyq?r?m?na h?sr olunmu? m?lumat bukletl?ri paylanmaqdad?r. 15 min tirajla ?ap edilmi? bukletl?rin b?y?k hiss?si s?h?rin ?ks?r teatr v? m?d?niyy?t m?rk?zl?rind?, ictimaiyy?tin s?x oldu?u yerl?rd?, ictimai n?qliyyatda paylan?l?b. Bu aksiya 24 fevrala kimi davam etdiril?c?k.
Fevral?n 24-d? is? Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti yan?nda QHT-l?r? D?vl?t D?st?yi ?uras?n?n d?st?yi il? Milan ??h?rinin m?rk?zind? yerl???n m??hur “Teatr Filodrammatici” Teatr?nda “Xocal?da q?rm?z? m?l?k” adl? tama?an?n premyeras?, premyeraya q?d?r is? Xocal? faci?sin? h?sr olunmu? s?rgi t??kil edil?c?k.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: