?emsettin A?AR (DERV??O?LU) (T?rkiye C?mhuriyyeti, Ankara).Hayat? ve Yarat?c?l???

5-02-2014, 13:28
2 334

Şemsettin AĞAR (DERVİŞOĞLU) (Türkiye Cümhuriyyeti, Ankara).Hayatı ve Yaratıcılığı

1958 Y?l?nda Ad?yaman Kahta Ba?ba?? K?y?nde do?dum.Amcam?n g?rd??? bir r?ya ?zerine ismim ?emsettin olarak konmu?. ?lk ve Orta okulu k?y?mde, Orta ??renimimi Tokat ?lk??retmen Okulu’nda ,Y?ksek ??renimimi de Anadolu ?niversitesinde tamamlad?m.1976 y?l?nda Erzurum Narman Ergazi ?lk??retim Okulunda ba?lad???m ??retmenlik hayat?na, g?zel yurdumun bir ?ok y?resinde devam ettim.
Sekiz y?l Erzurum’da g?rev yapt?ktan sonra kendi iste?imle Adana Karaisal? il?esine iline atand?m. Orada da Milli E?itim’in ?e?itli kademelerinde ??retmenlik ve y?neticilik g?revlerinde bulundum. 1991 y?l?nda yine kendi iste?imle memleketim olan Ad?yaman ?line atand?m. Ad?yaman Merkez Orhangazi ?lk??retim Okulunda y?netici iken 1999 y?l?nda T?rk E?itim Sendikas? Ad?yaman ?ube Ba?kanl???’n?n se?ildim ve o tarihten beri profesyonel sendikac? olarak g?revime devam etmekteyim.
Ger?ek ad?m ?emsettin A?AR olup,?emsettin DERV??O?LU Mahlas? ile yazmaya gayret ediyorum. ?iirde ?lham kayna??m Karacao?lan ile ba?lay?p A??k S?mmani ve G?n?m?z Ozanlar?ndan Merhum Ya?ar Reyhani ba?ta olmak ?zere Halk ozanlar?m?z?n bir ?o?undan feyiz ald?m.
Kalemimden,toplumsal i?erikli ?iir ?al??malar?n?n yan?nda genelde sevda,hasret ve ?zlem ?iirlerinin denemeleri damlar.


G?ZLER?N
Rahmet damlas?nda saklanm?? gizi
A?k ile i?ime doldu g?zlerin
Usuma kaz?nd? silinmez izi
En g?zel yaylakl? el di g?zlerin

Ye?ilin huzuru deniz engini
Rabbim yaratmam?? ba?ka dengini
Kahveden ald??? belli rengini
Beni m?ptelas? k?ld? g?zlerin

Hasretin nar?ndan yanarken s?la
Bir nazar?n tesir eder k?rk y?la
Ey bitimsiz umut, ?lk?m alm?la!
S?yle Yemen’den mi geldi g?zlerin?

Umman? besleyen billurdan nehir
G?n?l yaras?na tekten panzehir
B?t?n kasaveti eyleyip tehir
Huzura bir maya ?ald? g?zlerin

Bakt?k?a ??z?ld? kalbin esrar?
Rotas?ndan ??kt? ritmi, ayar?
Pete?i terk etti Anzer’de ar?
??nk? unvan?n? ald? g?zlerin.

Sevda sahilinde a??lan remil
Karanl?k zamana nur sa?an kandil
Ge?mi?e vedaya sallanan mendil
Atiye ?a?layan seldi g?zlerin

Gamze oku soldan ba?r?m? deldi
Akl? sarho? edip ruhumu ?eldi
Gez g?z ve arpac?k hizaya geldi
On ikiden hedef buldu g?zlerin

Kehribar bezeli beyazda nak??
Y?rekten y?re?e hummal? ak??
Bin cihana bedel bir ?ehla bak??
Dervi?an demine yol du g?zlerin

?emsettin A?AR (Dervi?o?lu)


KALB?M EL?NDE KALSIN
?ile ile bezedim hasrette ge?en an?
Bitsin art?k bu elem sazlar vuslat? ?als?n
Dem el etme demidir tam erguvan zaman?
Gel deyi?in del edip akl?m? ba?tan als?n
G?zlerim g?zlerinde kalbim elinde kals?n

Y?re?im y?re?inde bulurken aksiseda
Bana ben gerek de?il her ?eyim sana feda
Nurun seher zaman? d??e ettirip veda
G?ne?ten erken do?up g?n?me ???k sals?n
G?zlerim g?zlerinde kalbim elinde kals?n

Fecir vaktinden evvel ?mr?m demeden dama
Vurgun yemi? ba?r?ma asil kalbini yama
Ruhumdaki ?adl???n seyrine dals?n sema
Bu sevda ilelebed filizlenip ?o?als?n
G?zlerim g?zlerinde kalbim elinde kals?n

Ba??ma toplansa da Asl?, ?irin, D?ne’ler
Dervi?in bir tek sana sevdas?n? yineler
Yar a?k?ndan hu?uyla hu dedik?e sineler
Yarenlik meclisinde g?n?l huzura dals?n
G?zlerim g?zlerinde kalbim elinde kals?n

?emsettin A?AR (Dervi?o?lu)


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: