Burhanettin YAZI?I (T?rkiye C?mhuriyyeti, Samsun).Hayat? ve Yarat?c?l???

10-02-2014, 10:08
1 940

1660742_406311126179195_446413376_n

H?SSEDEN B?R? G?B?......

Yeni bir g?ne ba?lamak gibi hayat i?te
savrulan yapraklar?n aras?ndaki r?zgar
vede an?lar?n yaln?zca s?yr?l??? varken
?imdi kaskat? olmu? bir y?rek de ki iz
bakt?m g?kkubbeye yaln?z her?eygibi
?ark?lar?n en anlaml?s? nerdesiniz
vede h?r??nca kabaran denizin eylemi
i?imdeki gizli yerdeki ben beni ararken
bensizli?in kal?nt?lar?ndaki a?k zerreleri
zaman her zaman bana yol g?sterdi
bir yolunu bulmak ya?amaya dair ce
sanmay?nki i?imdeki benim nede hayalim
ka? kez bitmeye meyilliyim art?k sessizce
karanl???n bitmiyen yolculu?unda ki ben
i??k var demeye de?cekmi hayat bazan
son kezmi duyaca??m o melodiyi kimbilir
hayat i?te duman olmu?luklarda s?k??an
denemeye de?ecek birini g?rmeye kimbilir
belki bitecek ans?z?n ?z?mdekinlerle ?imdi
bekliyece?im karalt?l? ak?am? ???ks?zca
g?ne?in ayd?nl???n? hisseden biri gibi olmak
vede d?nece?im kimbilir o zamana sssizce

BIRAKTI?IM YERDES?N SEN...

Hayal d?nyam?n i?indeki s?rrealist peri,,
d??lerimi s?sledi?in g?nler deki gibisin,
sen denizlerin i?indeki, h?crelerimdeki gizsin
bak?yorum denizlerin bitmeyen ahengine ?imdi
sen hala orada benim d???nd???m yerdesin
?yle uzaks?nki i?imden bir me?hule do?rusun,
sadece hayallerimin ucunda denizin o yerindesin,
bitmeyen methinin korundu?u gibi sin i?imde
seni tutmaya g?c?m yok benli?imde d??ersin,
kalk diyemem deniz k?y?s?ndaki yerinden sen,
uyu hayallerimde uyu ,ki seni d??ledi?im gibisin,
reealist d??lerimden a?a?? d??t?n denize gibi!
sa?lar?n da??n?k,y?z?n tan?nmaz bir haldeyken.
deniz vururken h?r??n dalgalar?n? ?zerine sen uyu,
her geldi?imdeki yerin an?s?na beni b?rakt?m ?imdi,
seni beklemeye do?ru r?zgar?n esintisinde kalan biri o..!
zaman ?imdi yok yokki ,beklemeye zaman,sen uyu,rahat?a..!
belki hangi bir zaman yine d??lerimin oldu?u yerdeyken gibi,,!
deniz,sen,ben, vede r?zgar?n hazin a?lamas?yla biri gib kimbilir...!
beklemeye tutkulanmak d???nce zincirlerini k?rarak ,
hayk?rmak denize r?zgar?n i?inden sensizliklerin dehlizine,,!
b?rak?ld??? an?lar?n i?inden uzanan bir el,tutmaya de?gin ?imdi,
ya?anm??l?klar?n yerinde saklanan biri gibi ?imdi o i?te biri gibi...!
beklemek hayallerin hazin yerlerinde d??lemeyi beklemek,
bitti i?te bir ya?am daha denizin o k?y?s?nda ,sadece r?zgar ve deniz var,
ama sonsuzca hayaller varken i?imdeki gizlenenler hala bende sakl?,
bir g?n belki bir g?n yine denizin b?rakt??? yerde sin kimbilir.....!!!

ZAMANI BEKLEMEK ZAMANI ??MD?...

Suyut g???ncelerimin i?inden soyutlarken seni an?lar?n? ...
bilmeye de?gin ?n?mdeki o zaman? hat?rlad?m ?imdi...
seni hissetmek zaman?m?yd? bilmiyorum ama yinede ...
d?n?rken yaz?lanlar?n i?indeki gizli anlamlar? ??zmeye
birden akl?ma senin leki ruya geliverdi nede me?um birliktelik..
hayal ve ruya dinginli?indeki zaman ?eridinden ge?erken ?imdi..
s?zd?m t?m ya?an?lanlar? bir,bir,ama yinede ?n sezilerimin i?indeyim hala..!
vurgun bu a?ka bir vurgun var bende ?imdi,karanl???n derinlerinden gelen..
i?imi y???nlarca s?r?kleyen pe?i s?ra nehrin ak???na kap?lan bir ceset gibiyken.
vede d??lerimin derin izlerini sayfalar?ma yans?t?rken bilgelik halimle diye.
ya?am kal?nt?lar?n?n pe?indeki ,y?llar?n b?rakt??? an?larda saklanan senmisin kimbilir...!
d??ler cenneti mi hayallerimin i?selli?i ,belkide kimbilir ,ya?anacaklardan biriyken..!!
gecenin sabaha var???ndaki gizli heyecan var ?imdi y?re?imde beklerken seni...!
ne bllebilece?im sevginin yal?n anlat?m?n? belkide ,nede ?zliyece?im ya?anan?...!
i?te zaman? geldi ?imdi limandaki bekleyi? bitmek ?zere yaln?zl?klara ...!!
ellerimin titrek ,vucudumun so?u?u alg?lamas? y?z?mdeki ifade beni yans?tt?.
geriye d?nen bir zaman dili,mini beklemek nafileyken yinede beklemek onu..!!!


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: