Ramazan Seyfi YURDAKUL (T?rkiye C?mhuriyyeti, Ankara).Hayat? ve Yaratc?l???

11-02-2014, 10:07
2 693

Ramazan Seyfi YURDAKUL (Türkiye Cümhuriyyeti, Ankara).Hayatı ve Yaratcılığı


?ZGE?M???M

1959’da K?r?ehir’de do?dum. K?r?ehir ??retmen Lisesi’nden sonra, Yozgat E?itim Enstit?s?’nden 1979’da mezun oldum.
Mezuniyetimden itibaren s?rayla; K?r?ehir/Ak?akent, Ankara/Alt?nda?-Pamuklar ?lkokulunda ??retmenlik yapt?m. Alt?nda?/Atilla, Mamak/K?n?k ve ?ankaya ??retmen H?seyin H?sn? Tek???k ?lk??retim Okullar?nda y?neticilik yapt?ktan sonra 1991 y?l?nda kendi iste?imle g?revimden ayr?ld?m.
Hollanda’n?n Lahey Kentinde Het Start Punt (Frans Hals) School, Zaandam ?ehrinde Prof. Kohnstammschool, Herman Gorterschool, President Kennedyschool ve Dr. Vissershopschool’da T?rk K?lt?r? ve Anadili Dersi ??retmeni olarak ?al??t?m.
1993 y?l?nda yurdumuza d?nd?kten sonra, yine s?ras?yla; Konya/Alt?nekin-Ak?nc?lar, Ankara/Ke?i?ren-Hakan Akb?y?k ?lk??retim Okullar?nda ??retmenlik, Ke?i?ren Ayy?ld?z ?lk??retim Okulu’nda m?d?r vekili ve md. yard?mc?s? olarak g?rev yapt?m. Bakanl?klar Aras? K?lt?r Komisyonu Karar?yla 1995 y?l?ndan itibaren Bat? Trakya (Yunanistan)’n?n G?m?lcine ?ehrinde bulunan K?rmahalle, Mastanl? ve Yenicemahalle T?rk Az?nl?k Okullar?nda kontenjan ??retmen olarak g?rev yapt?m.
1999 y?l? sonunda yurt d??? g?revimi tamamlayarak, tekrar yurdumuza d?nd?m. Halen Ankara/Ke?i?ren Necip Faz?l ?lk??retim Okulu ??retmeni olarak g?rev yapmaktay?m.

“Millî E?itim”, “?a?da? E?itim” ve “Y?ce Erek” gibi dergilerde muhtelif yaz?lar?m yay?mland?.
Yay?mlanm?? Kitaplar?m:
• K???k Gazi(Tarihi An? Roman?)2001
• M?laz?msâni R?fat(Tarihi An? Roman?)2004
• (Ba?lang??tan g?n?m?ze) T?rklerde ?ocu?un Yeri ve ?ocuk Bayram? 2010 (Bak? Milli Kitapxanada mevcut)

Ata’ya “Kemal” ad?n? veren sen,
“K?l?? de?il, kalem” diyen sen,
Kalbe sevgi veren sen,
O sensin can?m ??retmenim.

G?zeli do?ruyu ??reten sen,
Bilgilerin kandili sen,
Bana ???k tutan, o sensin,
O sensin can?m ??retmenim.

Bize emanettir yurdumuz,
B?y?y?p y?kselmek ?lk?m?z,
Sen en k?ymetli varl???m?z,
Sevgili can?m ??retmenim.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: