?lham ?liyev Q?t?rin n?qliyyat nazirini q?bul edib

16-03-2015, 12:48
768

http://s020.radikal.ru/i700/1503/ac/3de461d493eb.jpg

Prezident ?lham ?liyev Q?t?r D?vl?tinin n?qliyyat naziri Cassim Saif ?hm?d Al-Sulaitini q?bul edib.

Nazir Cassim Saif ?hm?d Al-Sulaiti ?lk?mizd? m?vcud olan m?asir n?qliyyat infrastrukturunun onda d?rin t??ss?rat yaratd???n? bildirdi, bu sah?d? ?m?kda?l???n geni?l?ndirilm?si ???n Az?rbaycan?n m?vafiq qurumlar? il? dan???qlar apar?ld???n? dedi. Az?rbaycanla ?m?kda?l?q ???n b?y?k imkanlar?n oldu?unu qeyd ed?n nazir s?f?rinin bu m?s?l?l?ri m?zakir? etm?k ???n yax?? f?rs?t yaratd???n? vur?ulad?.

D?vl?timizin ba???s? ?lk?l?rimizd? regional n?qliyyat infrastrukturu yarad?lmas? istiqam?tind? m?h?m i?l?r g?r?ld?y?n?, bu sah?d? u?urlar ?ld? edildiyini dedi. Az?rbaycan il? Q?t?r D?vl?ti aras?nda n?qliyyat sah?sind? ?m?kda?l???n inki?af etdirilm?si ???n yax?? imkanlar?n oldu?unu bildir?n Prezident ?lham ?liyev bu sah?d? perspektivl?ri m??yy?nl??dirm?yin v? birg? s?yl?ri art?rma??n vacibliyini qeyd etdi.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: