Az?rbaycan?n xarici ticar?t profisiti

23-03-2015, 14:28
1 068

http://s020.radikal.ru/i701/1503/54/4a4d6b50dd67.jpg

2015-ci ilin yanvar-fevral aylar?nda Az?rbaycan?n xarici ticar?t ?m?liyyatlar?n?n h?cmi 2014-c? ilin eyni d?vr? il? m?qayis?d? 18,65 faiz azal?b. Bu bar?d? D?vl?t G?mr?k Komit?sinin hesabat?nda deyilir.

Bu d?vr ?rzind? Az?rbaycan 112 ?lk? il? ticar?t ?m?liyyat? apar?b. Hesabata g?r?, ilk iki ay ?rzind? Az?rbaycan?n ?mumi ticar?t d?vriyy?sinin h?cmi 4,04 milyard dollar t??kil edib.

Xarici ticar?t ?m?liyyatlar?nda 627,4 milyon dollardan ?ox m?sb?t saldo yaran?b. 2014-c? ilk iki ay?nda xarici ticar?t ?m?liyyatlar?n?n profisiti 2,6 milyard dollar olub.

Hesabatda bildirilir ki, bu d?vr ?rzind? ?lk?nin xarici ticar?t ?m?liyyatlar?nda 2 590 h?quqi v? fiziki ??xs i?tirak edib ki, onlardan 1 784-? h?quqi, 806-s? is? fiziki ??xsdir.

Yanvar-fevral aylar?nda 2,33 milyard dollar h?cmind? ixrac ?m?liyyatlar? h?yata ke?irilib ki, bu da ?t?n ilin analoji d?vr?nd? qeyd? al?nan g?st?ricid?n 38,2 faiz azd?r.

?xrac ?m?liyyatlar?nda d?vl?t sektorunun pay? 2,03 milyard dollar, ?z?l sektor - 288,2 milyon dollar, fiziki ??xsl?rin pay? is? 12,78 milyon dollar olub.

2015-c? ilin ilk iki ay?n?n n?tic?si ?zr? idxal 1,7 milyard dollar? ?t?b ki, bu da 2014-c? eyni d?vr?nd? qeyd? al?nan g?st?ricid?n 43,45 faiz azd?r.

?dxal ?m?liyyatlar?nda d?vl?t sektorunun pay? 456,24 milyon dollar, ?z?l sektor - 1,2 milyard dollar, fiziki ??xsl?rin pay? is? 63,14 milyon dollar olub.

2015-c? ilin yanvar-fevral aylar?nda Az?rbaycandan 724 adda m?hsul ixrac edilib, 4 094 adda m?hsul is? ?lk?y? idxal olunub.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: