?lham ?liyev L?nk?rana s?f?ri ??r?iv?sind? Liman-N?rimanabad-Bal?q??lar avtomobil yolu il? tan?? olub

11-04-2015, 16:25
935

http://i016.radikal.ru/1504/bf/dbfb05e7ccd9.jpg

Prezident ?lham ?liyev L?nk?rana s?f?ri ??r?iv?sind? Liman-N?rimanabad-Bal?q??lar avtomobil yolu il? tan?? olub.

?vv?lc? d?vl?timizin ba???s? avtomobil yolunun sxematik plan? il? tan?? oldu. Bildirildi ki, uzun ill?r t?mir i?l?ri apar?lmamas? n?tic?sind? yol istismara yarars?z v?ziyy?t? d??m??d?. Q?sa m?dd?td? yenid?n qurulan yol ?halinin gedi?-g?li?ini xeyli asanla?d?racaq. Yolun yenid?n qurulmas?na Az?rbaycan Prezidentinin 2013-c? il 13 sentyabr tarixli S?r?ncam? il? Prezidentin ehtiyat fondundan 2 milyon manat v? 2014-c? il 6 noyabr tarixli dig?r S?r?ncam?na ?sas?n is? d?vl?t b?dc?sind?n 3,6 milyon manat, ?mumilikd? 5,6 milyon manat v?sait ayr?l?b. Yolun tikintisin? 2013-c? ilin oktyabr ay?nda ba?lan?l?b, tikinti i?l?ri bu ilin aprelind? ba?a ?atd?r?l?b.

M?lumat verildi ki, yolun in?as? zaman? ?n m?asir texnoloji ?sullardan istifad? edilib, i?in keyfiyy?tl? v? q?sa m?dd?td? g?r?lm?sin? x?susi diqq?t yetirilib. 10 min n?f?r ?halinin ya?ad??? ?? ya?ay?? m?nt?q?sini birl??dir?n avtomobil yolunun ?mumi uzunlu?u 18,8 kilometr, eni 6 metrdir. ???nc? texniki d?r?c?li yolun yenid?n qurulmas? zaman? ?traf?ndak? bataql?q qurudulub, ?raziy? torpaq t?k?l?r?k mind?n ?ox h?mi??ya??l k?knar a?aclar? ?kilib.

Bu c?r k?ndaras? yollar?n in?as? sosialy?n?ml? t?dbirl?r olmaqla yana??, eyni zamanda ?lk?mizin iqtisadi q?dr?tinin n?mayi?i bax?m?ndan m?h?m ?h?miyy?t da??y?r. ?lk?d? h?yata ke?iril?n infrastruktur layih?l?ri Az?rbaycan?n h?r bir b?lg?sini, rayonunu v? k?ndini ?hat? edir, h?m?inin regionlarda yol-n?qliyyat infrastrukturunun daha da m?asirl??dirilm?si bax?m?ndan m?h?m ?h?miyy?t? malikdir.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: