E?Q?N HAQQINI VER?N ?A?R?N?N ??I?INA TOPLA?DIQ…

14-04-2015, 15:55
1 173

http://s020.radikal.ru/i702/1504/e6/5ede259ab15c.jpg


11 aprel 2015-ci ild? g?nc yazar, D?nya G?nc T?rk Yazarlar Birliyinin, “G?nc ?dibl?r M?kt?bi”nin ?zv?, “Ax?n” ?d?bi birliyinin r?hb?ri, BSU Yarad?c?l?q fak?lt?sinin birinci kurs dinl?yicisi G?nay H?s?nlinin “E?q haqq?” adl? ?eir kitab?n?n t?qdimat m?rasimi ke?irildi. M?rasim Bak? Slavyan Universitetinin konfrans zal?nda ba? tutdu. ?dar?sinin ?air? F?rqan? Mehdiyevaya h?val? olundu?u t?dbird? Hac? Rafiq, ?li ?mirli, C??atel ?saq?z?, ?li?irin ??k?rl?, ?brahim ?lyasl?, N?cib? ?lkin, Nar?ng?l Babayeva, P?rvan? ??m, Ayb?niz ?liyar, F?xr?ddin Meydanl?,
?ingiz Musayev, R?him Mehn?t, Elxan Yurdo?lu
?lqar Biz?ban, Balayar Sadiq v? s. kimi ?a?da? ?d?biyyat?m?z?n tan?nm?? simalar?, ziyal?lar, g?nc yazarlar v? Yarad?c?l?q fak?lt?sinin dinl?yicil?ri i?tirak etdil?r.
Kitab?n redaktoru g?nc ?air G?lnar S?ma, korrektorlar? S?rv?r Kamranl?, El?ad Barat, r?ssam? N?vai M?tin, ?n s?z?n m??llifi ?air ?brahim ?lyasl?d?r. ?air?
T?brik ???n s?z alan tan?nm?? s?z adamlar? g?nc ?airin yarad?c?l???ndan, ?d?biyyatda tutdu?u m?vqed?n dan???b, g?l?c?kd? daha b?y?k u?urlar, m?v?ff?qiyy?t arzu etdil?r. T?dbir i?tirak??lar?n?n mara??n? daha ?ox c?lb ed?n is? kitaba se?ilmi? ad oldu. “E?q haqq?” ad?n? h?r? bir c?r m?naland?rd?.
Yarad?c?l?q fak?lt?sinin r?hb?rliyi ad?ndan s?z fak?lt?nin dekan m?avini Manaf K?rimov, metodist Sevinc Yunusluya, dinl?yicil?r ad?ndan is? Seyran ?smay?lov, G?lnar? ?srafilq?z? v? Sevil ????a verildi. Yarad?c?l?q fak?lt?sinin birinci kurs dinl?yicil?ri ?lk?r Piriyeva m??llifin kitabda yer alan “Zaman” v? “H?yat budur”, ?inar? ?mray “Qovu?ar?q” ?eirl?rini s?sl?ndirdil?r. Sonda sevincini payla?d?qlar? ???n t?dbir i?tirak??lar?na, x?sus?n Bak? Slavyan Universitetinin r?hb?rliyin? t???kk?r?n? bildir?n G?nay H?s?nli ?z?n?n “D?li sevgil?r” ?eiri il? m?clisi yekunla?d?rd?.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: