Rahilə DÖVRAN.Yeni şeirlər

25-10-2017, 09:00
364

http://edebiyyat-az.com/wp-content/uploads/2016/07/rahileanam.jpg


Ећairə-jurnalist-publisist
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,
"Qızıl qələm" media mükafatı laureatı,


Y A D A S A L I R A M

Çox xəyala dalıram,
Donub səssiz qalıram.
Hey yadıma salıram,
Gözəl nənə,babamı-
Öz elimi,obamı.

Məni xəyal götürür,
Yurd-yuvama gəririr.
Ећimşəklərdən ötürür,
"Həsən" arxı boyunca-
Seyr edirəm doyunca.

Xəyallar muncuq-muncuq,
Xatirələr yarımçıq.
Gözəl,doğma Qaraçuq,
Evləri bağ-bağatlı-
Hər gənci bir ağ atlı.

Aynabəndli evimiz,
"Cırtdan"ımız,"Div"imiz.
Sevərdik hər birimiz,
Baba nağıllarını,
Nənə qoğallarını.

Səhər,həm axşam çağı,
Babam gəzərdi bağı.
Oxşardı hər budağı,
Alça,ərik,tut,üzüm-
Meyvələr düzüm-düzüm.

Nənəm qazan asardı,
Ətri evi basardı.
İy hasardan aşardı,
Dayım tutar dürməyi,
Boşaldardı çölməyi.

Fərqi yoxdu ağ-qara,
Dırmaşardıq tutlara.
Çatardıq buludlara.
Həm çırpar həm yeyərdik,
Doyub rəhmət deyərdik.

Sönüb ulduzum,ayım,
Kəsilib bayram payım.
İgid Məzahir dayım,
Bir qoçu tək yeyərdi,
Heç doymadım deyərdi.

Babamın dan ulduzu,
Hanı Elmira qızı?
Xəzana dönüb yazı.
Alıb onu da əcəl,
Mələk olub O,gözəl.

Xəyallarım dardadır,
Dumandadır,qardadır.
Anam Surə hardadır?
Dönüb uzaq ulduza,
Görünmür oğul-qıza.

İtirdik Naziləni,
Qədir-qiymət biləni.
Qocalmamış öləni,
Ceyrangöz,ahu bacım,
Həsrətim,ağrım,acım.

Tərlanım,turac bacım,
Başdakı altun tacım.
Həm dərdim,həm əlacim.
Ağ qar yağıb başına,
Çatıb altmış yaşına.

Yıxılıb qəlb sarayım,
Susub hayım –harayım.
Qocalıb Zəfər dayım,
Dərd,qəmini üyüdür,
Bilmir kimi böyüdür.

Nənənin dağ lalası,
Babanın gül balası.
Uçub qəsri,qalası.
Xəyallardır həmdəmi,
Onlarla qovur qəmi.

12.02.2012.

QOÇ KOROДћLULAR

"Düşüncələrim" - silsiləsindən

Görən niyə belə dəyişib dünya,
Ərənlər, igidlər alınmır saya.
Ürəklər daş olub, üzlər sərt qaya
Qıratı, Düratı çapır oğrular-
Hardasız, hardasız , Qoç Koroğlular?!

Çənlibel dönübdür bazar yerinə,
Dəlilər qurşanıb bez alverinə.
Qəm qüssə qəlblərə, çöküb dərinə,
Gözlərdə yaş donub ,könüldə qübar-
Hardasız, hardasız, Qoç Koroğlular?!

Həmzənin nə qədər mülkü, bazarı,
Saymaqla qurtarmaz sərvəti, varı.
Biznesdir, alverdir qeyrəti, arı,
Hasanxan soyundan qaynatası var-
Hardasız, nardasız, Qoç Koroğlular?!

Dəmirçi oğlunun fənadır halı,
Bükülüb qaməti, sanki at nalı.
Bəlli Əhməd, Səfər, həm İsabalı,
Işçi bazarında çoxdan quldular-
Hardasız, hardasız, Qoç Koroğlular?!

Çənlibel bülbülü o ,Aşıq Cünun,
Zamana uyaraq dəyişib donun.
Ећo-biznes, toylarda keçirir günün,
Hər şadlıq sarayı bunu doğrular-
Hardasız, hardasız, Qoç Koroğlular?!

Qəlbi qan ağlayır, gözdə intizar,
Marketdə satıcı işləyir Nigar.
Artıq nə hörməti, nə də şanı var,
Güvənci dağlara çoxdan yağıb qar-
Hardasız, hardasız , Qoç Koroğlular?!

Gurlasın yenidən "Cəngi"nin səsi,
Açılsın tarixin yeni səhifəsi.
Dağları titrətsin dəli nərəsi,
Əldə "Misri"qılınc, əldə "Zülfüqar"-
Qalxsın Çənlibelə ,Qoç Koroğlular?!


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: