Plan?etl?r bazar?nda azalma

30-04-2015, 17:01
1 042

http://s019.radikal.ru/i608/1504/12/31c94f0dfe79.png


"Digitimes Research” analitik ?irk?tinin proqnozuna g?r?, 2015-ci ilin ikinci r?b?nd? d?nyada plan?et komp?terl?rin t?dar?k h?cmi ?vv?lki r?bd?ki kimi eyni s?viyy?d? olsa da, bir il ?vv?lki g?st?rici il? m?qayis?d? t?xmin?n 10 faiz azalacaq. Analitikl?rin qiym?tl?ndirm?sin? g?r?, plan?et istehsal??lar? aprel-iyunda ?mumilikd? 49,3 milyon plan?et t?dar?k ed?c?k.

Qeyd olunan h?cmd? “Apple” ?irk?tinin pay? 9,8 milyon qur?u t??kil ed?c?k. ?llik hesablamada “iPad” plan?etinin t?dar?k? 30 faiz azalacaq.

Eyni zamanda “white-box” sxemi ?zr? i?l?y?n v? firma markas? bilinm?y?n m?hsullar buraxan istehsal??lar 20 milyon plan?et t?dar?k ed?r?k “Apple” v? dig?r brend istehsal??lardan daha yax?? dinamika n?mayi? etdiribl?r.

Brend istehsal??lar bar?d? dan??an analitikl?r ?lav? edibl?r ki, onlar?n plan?et qur?ular?n?n t?dar?k h?cmi 19 milyon ?d?d s?viyy?sind? g?zl?nilir. M?t?x?ssisl?r “Samsung” ?irk?tinin bazarda g?l?c?kd? daha da m?hk?ml?n?c?yini v? bazar?n lideri “Apple”dan geriliyi azaldaca??n? proqnozla?d?r?rlar.

“Digitimes Research” ekspertl?ri h?m?inin 2015-ci ilin yanvar-mart?nda d?nya plan?etl?r bazar?nda t?dar?k?n xeyli azalmas?n? bildiribl?r. Qeyd olun m?dd?td? 49,08 milyon qur?u t?dar?k edilib ki, bu da ?t?n r?bd?n v? bir il ?vv?ld?n m?vafiq olaraq 35,3 v? 15,3 faiz azd?r. Bu h?cm? 12 milyon “iPad”, dig?r brend istehsal??lar?n 19,1 milyon plan?eti, el?c? d? "white-box” kateqoriyas?ndan olan 18 milyon qur?u daxildir.


Mənbə: M?nb?
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: