Bak?da b?zi avtobus mar?rutlar? l??v olundu

5-05-2015, 20:00
860

http://s020.radikal.ru/i717/1505/64/dd2aa2df5d5f.jpg


Paytaxt?n s?rni?in n?qliyyat? sistemind? b?zi d?yi?iklikl?r edilib. Bunu N?qliyyat Nazirliyinin M?tbuat katibliyinin r?isi Namiq H?s?nov bildirib.

Onun s?zl?rin? g?r?, verilmi? q?rara ?sas?n b?zi avtobus mar?rutlar? dig?ri il? ?v?zl?nib, b?zil?ri is? ?mumiyy?tl? l??v olunub: “14 n?mr?li mar?rut 24 sayl?, 90 sayl? ma?rut 83 sayl?, 86 sayl? mar?rut is? 29 sayl? avtobus mar?rutu il? ?v?z olunub. 20, 188, 53 sayl? avtobus mar?rutlar? is? ?mumiyy?tl? l??v olunub. 124 sayl? avtobus mar?rutu “20-ci sah?”y? q?d?r uzad?l?b. 193 v? 2 sayl? sayl? avtobus mar?rutlar?n?n ??h?rin m?rk?zind? h?r?k?tin? qada?a qoyulub. 70 sayl? avtobusun istiqam?ti d?yi?dirilib. 95 sayl? mar?rut x?ttinin h?r?k?t istiqam?ti is? metronun “X?tai” stansiyas?n?n yax?nl???nad?k q?sald?l?b. 120 sayl? mar?ruta yeni avtobuslar burax?l?b”.

N.H?s?nov qeyd edib ki, d?yi?iklikl?r Avropa Oyunlar? il? m??yy?n q?d?r ?laq?li olsa da, ?mumilikd? paytaxt?n s?rni?in n?qliyyat? sistemind? apar?lan t?kmill??dirm? prosesinin t?rkib hiss?sidir: “T?kmill??m? proqram? ??r?iv?sind? bu proses bundan sonra da davam etdiril?c?k. Ola bilsin ki, Avropa Oyunlar? il? ba?l? Ziya B?nyadov v? Heyd?r ?liyev prospektl?rind?, el?c? d? Beyn?lxalq Avtova?zal istiqam?tind?ki avtobus mar?rutlar?nda d?yi?iklikl?r olsun. Bundan ?lav?, Avropa Oyunlar? il? ba?l? x?susi x?rit?l?rimiz var. Avropa Oyunlar? il? ?laq?dar alternativ mar?rutu olan avtobus x?tl?rinin d? h?r?k?t qrafiki d?yi?diril?c?k. D?yi?iklikl?r olduqca bu bar?d? ?haliy? m?lumat veril?c?k”.


Mənbə: M?nb?
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: