Milli?nd? kredit kartlar? il? ?d?ni? etm?k m?mk?n olacaq

8-05-2015, 10:30
932

http://s018.radikal.ru/i510/1505/88/6d5a7f1c77b1.png


“Komtech” ?irk?ti yax?n vaxtlarda terminallar?nda kredit kartlar?n?n q?bulu funksiyas?n? aktivl??dir?c?k.

Bu xidm?t n?v? b?t?n "Milli?n" terminallar?nda m?vcuddur, lakin bu g?n?d?k bu funksiyaya b?y?k t?l?bat olmad???na g?r? aktivl??dirilm?yib. "Terminallarda g?l?c?kd? kredit kart? vasit?sil? ?d?ni?l?rin q?bulu, elektron pul c?zdan? funksiyas?n? aktivl??dirm?yi planla?d?r?r?q. Bundan ba?qa, d?vl?t qurumlar?n?n c?rim?l?rinin terminallar ?z?rind?n q?bulunun t??kili d? n?z?rd? tutulub", - dey? ?irk?td?n m?lumat veribl?r.

Terminallar?n yeralt? ke?idl?rd?n y????d?r?lmas?n?n s?b?bi is? bir s?ra terminallarda yaranm?? texniki probleml?rin h?lli v? dig?r qur?ularda profilaktik t?dbirl?rin g?r?lm?si olub. G?l?c?kd? terminallar?n yenid?n ke?idl?rd? istismara verilm?si istisna edilmir.


Mənbə: M?nb?
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: