Vahid gedi? kart sisteminin t?tbiqi ba?lay?r

13-05-2015, 08:00
888

http://s50.radikal.ru/i130/1505/fa/9d9471364680.png


“??h?r n?qliyyat?nda vahid kart sisteminin t?tbiq edilm?si ???n i?l?r davam etdirilir. Art?q proqram t?minat?, prosessinq m?rk?zinin yarad?lmas? kimi texniki t?r?fl?r ?z h?llini tap?b”.

Bunu n?qliyyat nazirinin m?avini Musa P?nahov deyib. O bildirib ki, v?t?nda?lara veril?c?k kartlar, onlar?n doldurulmas? kimi m?s?l?l?r d? h?ll olunub:

“Bak? Metropolitenind? vahid gedi? kart? sistemi ?z?rind? apar?lan haz?rl?q i?l?ri art?q yekunla??b. Avtomobil n?qliyyat?nda is? bu proses? I Avropa Oyunlar?ndan sonra m?rh?l?li ??kild? ba?lan?lacaq".

Nazir m?avini vahid kart sistemin? ke?idin hans? formada h?yata ke?iril?c?yin? d? ayd?nl?q g?tirib: "V?t?nda?larda olan ?vv?lki kartlardan istifad? etm?k m?mk?n olacaq. Ancaq sonradan kart sistemin? ke?id prosesi tam yekunla?and?qda bu kartlar d?yi?diril?c?k. T?bii ki, bu proses v?t?nda?lar?n ist?yi il? m?mk?n olacaq”, - dey? M.P?nahov qeyd edib.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: