?lham ?liyev Bak?n?n Nobel qarda?lar? prospektin? paralel in?a olunmu? d?nizk?nar? yolun a??l???nda i?tirak edib

15-05-2015, 17:30
908

http://s020.radikal.ru/i713/1505/8a/d2d61d44ba91.jpg


Prezident ?lham ?liyev v? xan?m? Mehriban ?liyeva Bak?n?n Nobel qarda?lar? prospektin? paralel in?a olunmu? d?nizk?nar? yeni yolun a??l???nda i?tirak edibl?r.

“Azvirt” M?hdud M?suliyy?tli C?miyy?tin s?dri Kamil ?liyev d?vl?timizin ba???s?na yeni avtomobil yolu, buradak? yol qov?aqlar?, m?h?ndis qur?ular? v? yeralt? piyada ke?idl?ri bar?d? m?lumat verdi. Qeyd edildi ki, 8 zolaql? yol ?n m?asir t?l?bl?r s?viyy?sind? v? y?ks?k keyfiyy?tl? in?a edilib. Yolun h?r?k?t zolaqlar?n?n eni 3,75 metrdir. Yeni yol A? ??h?r bulvar?n?n yax?nl???nda yerl??ir. Burada istirah?t ed?n insanlar?n t?hl?k?sizliyi ???n yolun tikintisi zaman? h?r birinin eni 8 metr olmaqla 3 piyada ke?idi d? in?a olunub.

D?vl?timizin ba???s? yolun r?mzi a??l???n? bildir?n lenti k?sdi.

Yeni yolun A? ??h?r ya?ay?? massivi yax?nl???nda yerl??m?si ke?mi?d? “Qara ??h?r” adlanan ?razinin d?vl?timizin ba???s?n?n tap??r???na ?sas?n tamamil? abadla?d?r?lmas? v? yeni g?rk?m almas? istiqam?tind? g?r?l?n m?h?m i?l?rin davaml? oldu?unu n?mayi? etdirir. Bu yolun in?as? t?kc? sosial m?na da??m?r, bunu h?m d? Bak?n?n d?nyan?n ?n g?z?l ??h?rl?rind?n birin? ?evrilm?sin? t?hf? kimi d? qiym?tl?ndirm?k olar. B?t?n bunlarla yana??, yeni yol h?m d? paytaxt?n yol-n?qliyyat infrastrukturunun t?kmill??dirilm?si v? m?asirl??dirilm?si istiqam?tind? g?r?l?n i?l?rin t?rkib hiss?sidir.


Mənbə: http://www.president.az
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: