?lham ?liyev Bak? dair?vi yolunu birl??dir?n k?rp?n?n v? Stend At?c?l??? Kompleksin? ged?n yolun a??l???nda i?tirak edib

19-05-2015, 19:30
909

http://s003.radikal.ru/i202/1505/9a/5d5a63ec04f8.jpg


Beyn?lxalq Avtova?zal ?razisind?n Bak? dair?vi yolunu birl??dir?n k?rp?n?n v? Stend At?c?l??? Kompleksin? ged?n yolun a??l??? olub.

Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti ?lham ?liyev a??l??da i?tirak edib.

D?vl?timizin ba???s?na m?lumat verildi ki, Bak?-Quba-Rusiya Federasiyas? il? d?vl?t s?rh?di avtomobil yolunun “Avtova?zal dair?si” adlanan ?razisinin Bak? Dair?vi-1 avtomobil yoluna birl??dirilm?si m?qs?dil? in?a edil?n yeni yolda t?mir-tikinti i?l?ri y?ks?k s?viyy?d? h?yata ke?irilib. “K?rp?-Bina-Tikinti” MMC t?r?find?n apar?lan in?aat i?l?ri 2014-c? ilin sentyabr?nda ba?lan?l?b. ?mumi uzunlu?u 1070 metr olan yolun k?rp?y? q?d?r hiss?sinin eni 22 metrdir v? 4 h?r?k?t zola??ndan ibar?tdir. On be? a??r?mdan ibar?t k?rp?n?n uzunlu?u 451 metr, eni is? 13 metrdir. Stend At?c?l??? ?dman Kompleksin? ged?n yol da tam haz?rd?r. Uzunlu?u 1,4 kilometr, eni 21,5 metr olan yolun in?as?na is? ?t?n il ba?lan?l?b.

Bu yollar?n istifad?y? verilm?si Beyn?lxalq Avtova?zaldan Qazax-G?rc?stan v? ?l?t-Astara-?ran s?rh?di, h?m?inin Hac?qabul-Horadiz istiqam?tind? s?rni?in da??yan avtobuslar, o c?ml?d?n Sumqay?t istiqam?tind?n g?l?n n?qliyyat vasit?l?rinin birba?a Respublika Stend At?c?l??? ?dman Kompleksin? v? Bak? Dair?vi-1 avtomobil yoluna rahat v? mane?siz ??kild? ??xmas?na ??rait yaradacaq.

Qeyd olundu ki, Bil?c?ri eni?ind?n Beyn?lxalq Avtova?zal ?razisin? q?d?r t?qrib?n 400 metrlik giri? yolunda v? dair?d? apar?lan t?mir-tikinti i?l?ri d? ba?a ?at?b. Bil?c?ri eni?ind?n dair?y? do?ru olan m?vcud 11 metr enind? yol geni?l?ndiril?r?k 22 metr? ?atd?r?l?b. H?min ?razid? yolayr?c?lar? in?a edilib, i??q dir?kl?ri qura?d?r?l?b, geni? abadl?q i?l?ri apar?l?b. Beyn?lxalq Avtova?zal?n qar??s?nda yerl???n yol ?t?r?c?s?n?n alt hiss?sind? d? yenid?nqurma i?l?ri h?yata ke?irilib. ?razid? abadl?q i?l?ri g?r?l?b.

D?vl?timizin ba???s?na Bak?-Sumqay?t yolunun 9-cu kilometrind? in?a olunan 5 k?rp? v? Sumqay?t-Bak? istiqam?tind? yan yolun geni?l?ndirilm?si i?l?ri bar?d? d? m?lumat verildi.

?razid? in?a olunan 5 k?rp?n?n ?mumi uzunlu?u 400 metrdir. Burada 2350 metr uzunlu?unda yan yollar geni?l?ndirilib v? yolun eni 15 metr? ?atd?r?l?b. B?t?n bunlar Bak?-Sumqay?t yolunda t?xac probleminin aradan qald?rmas?na v? ?halinin rahatl???n?n t?min edilm?sin? m?h?m t?hf? ver?c?k.


Mənbə: http://www.president.az
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: