AD?U-da Elektron Apellyasiya xidm?ti yarad?l?b

28-05-2015, 08:30
1 105

http://s012.radikal.ru/i320/1505/df/ff945d8ac969.jpg


May?n 27-d? t?hsil ?zr? ekspertl?r v? QHT n?may?nd?l?ri Az?rbaycan D?vl?t ?qtisad Universitetind? (AD?U) yaz imtahan sessiyas?n?n gedi?ini izl?yibl?r.

Universitetin m?tbuat xidm?tind?n veril?n m?lumata g?r?,prosesd? ?m?kdar elm xadimi, professor, t?hsil ?zr? ekspert ?ahlar ?sg?rov, “XXI ?sr” T?hsil M?rk?zi ?ctimai Birliyinin r?hb?ri Etibar ?liyev, Korrupsiyaya Qar?? M?bariz? ?zr? QHT-l?rin M?lumat v? ?m?kda?l?q ??b?k?sinin koordinatoru ?lim?mm?d Nuriyev, h?m?inin “Multimedia” M?rk?zinin direktoru, Az?rbaycan ?nternet Forumunun prezidenti Osman G?nd?z, G?nc Alim, Aspirant v? Magistrl?r C?miyy?tinin s?dri, AMEA G?ncl?rin ?ntellektual ?nki?af M?rk?zinin direktoru ?lqar Orucov v? Sosial T???bb?sl?r? D?st?k ?ctimai birliyinin s?dri H?seyn ?brahimov i?tirak edibl?r.

Professor ?ahlar ?sg?rov bildirib ki, AD?U-da imtahan prosesi ?ox proqressiv v? lideral d?y?rl?r istiqam?tind? t??kil edilib.

“XXI ?sr” T?hsil M?rk?zi ?ctimai Birliyinin r?hb?ri Etibar ?liyev deyib ki, AD?U-da t?kc? t?dris yox, h?m d? elmin inki?af?na b?y?k diqq?t yetirilir.

?nternet Forumunun prezidenti Osman G?nd?z AD?U-da apar?lan innovasiyalar?, texnoloji prosesl?ri y?ks?k qiym?tl?ndirib. Test imtahanlar?nda istifad? edil?n texnologiyalar?, Appelyasiya ???n n?z?rd? tutulan elektron m?raci?ti , “Promotey” proqram?n?n ?evikliyini, keyfiyy?tini v? t?hl?k?sizliyini x?susi vur?ulayan O.G?nd?z bu metodun dig?r universitetl?rd? d? t?tbiqinin vacibliyini qeyd edib.

G?nc Alim, Aspirant v? Magistrl?r C?miyy?tinin s?dri ?lqar Orucov AD?U-ya g?nc m??lliml?rin c?lb olunmas?n? da y?ks?k qiym?tl?ndirib.

Qeyd ed?k ki, H?m?inin univeristetd? yeni elektron xidm?t d? yarad?l?b. M?lum oldu?u ki, yax?n g?nl?rd? universitetin sayt? yenil?ndi. Haz?rda sayt ?z?rind?n t?l?b?l?rin imtahan n?tic?l?ri il? ba?l? m?raci?tl?ri , t?klifl?rini dinl?m?k ???n Elektron Apellyasiya (erize.aseu.edu.az) xidm?ti yarad?l?b.

?mtahanla ba?l? h?r hans? sual, t?klif v? iradlar?n operativ ara?d?r?lmas? ???n 4926043 n?mr?si v? universitetin “qaynar x?tt”in? (146-1-3) m?raci?t etm?k m?mk?nd?r.

?mtahan sessiyas? ?rzind? t?l?b?l?rin valideynl?ri v? K?V n?may?nd?l?ri prosesl?ri s?rb?st izl?m?k ???n universitet? d?v?t olunurlar.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: