Google istifad??il?rin maliyy? m?lumatlar?n? toplayacaq

3-07-2015, 09:40
1 027

http://s018.radikal.ru/i527/1507/25/a26ee1cd2f04.jpg


AB?-?n Google ?nternet ?irk?ti ?d?ni? ?lav?l?ri il? ba?l? informasiyan? izl?m?k ???n ayr?ca servis yaradacaq.

Google Payments adlanan yeni xidm?t ma?azalarda al??-veri?in ?d?ni?i ???n Android Pay servisind?n v? Google Wallet pulk???rm?l?ri sistemind?n istifad? ed?n istifad??il?rin maliyy? informasiyas?n? emal ed?c?k.

?irk?t n?may?nd?si m?s?l?y? m?nasib?t bildir?r?k qeyd edib ki, biz ?d?ni?l?rl? ?laq?dar yeni m?hsul istifad?y? verm?y? haz?rla??r?q. ?stifad??il?rin b?t?n? ?d?ni?l?ri izl?y? bil?c?k Google akkauntuna ba?l? payments.google.com sayt? yarad?lacaq.

Google Payments servisind? istifad??il?rin h?yata ke?irdikl?ri ?m?liyyatlar, el?c? d? bu v? ya dig?r ?d?ni? kart?n?n istifad? m?dd?tinin ba?a ?atmas? il? ba?l? m?h?m m?lumatlar t?svir olunacaq. Saytda istifad??il?r funksiyalar? d?yi?? v? ?z hesablar?n? idar? ed? bil?c?kl?r.

Google AB? ?nternet ?irk?ti olmaqla b?t?n axtar?? sisteml?ri aras?nda liderdir. 1998-ci ild? Larri Peyc v? Sergey Brin t?r?find?n yarad?lan ?irk?t 2004-c? ild? 1,9 milyard dollar d?y?rind? s?hml?rin ilk yerl??dirilm?sini h?yata ke?irib. Haz?rda Google d?nya axtar?? sor?ular? bazar?n?n 80 faizind?n ?oxuna sahibdir. ?irk?tin ?sas g?lir m?nb?yini sistemin s?hif?l?rind? axtar???n n?tic?l?ri il? b?nd edil?n onlayn reklam t??kil edir.

Google axtar?? sistemi il? yana??, d?nyan?n ?n populyar YouTube videohostinqinin sahibidir, Gmail po?t servisi v? Google+ sosial ??b?k?sinin idar?edicisidir, habel? mobil qur?ular ???n Android ?m?liyyat sisteminin t?rtibat??s?d?r.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: