Metro kartlar?ndan n? vaxta kimi istifad? ed? bil?c?yik?

6-08-2015, 19:00
1 006

http://s003.radikal.ru/i202/1508/e4/b680caf3561e.jpg


Bak?da avqustun 8-d?n etibar?n Bak? Metropoliteni stansiyas?na daxil olmaq ???n vahid ?d?ni? kart? kimi Bak?Kart v? Bak?Kart M?hdud istifad? ???n kartlar?n istifad?sin? ba?lan?l?r.

?lkin m?rh?l?d? Bak?Kart v? Bak?Kart M?hdud istifad? ???n kartlar?ndan BakuBus MMC-y? m?xsus avtobuslarda v? Bak? metropolitenind? gedi? haqq?n?n ?d?ni?i ???n istifad? edil?c?k.

Qeyd ed?k ki, Bak?Kart-?n (plastik kart) qiym?ti 2 manatd?r v? 1 gedi? haqq?n?n qiym?ti is? 0,20 manatd?r. Terminallarda kart?n balans?n? art?rmaq m?mk?nd?r. Bu n?v kart yuxar?da adlar? ??kil?n n?qliyyat vasit?l?rind? daimi istifad? ed?n s?rni?inl?r ???n n?z?rd? tutulub.

Bak?Kart M?hdud istifad? ???n kart?n qiym?ti d? 0,20 manatd?r. Bu n?v karta yaln?z sat?n al?nark?n 1,2,3 v? ya 4 gedi? y?kl?m?k m?mk?nd?r. 1 gedi? haqq?n?n d?y?ri 0,20 manatd?r. Termianllarda bu n?v kartlar?n balans?n? art?rmaq m?mk?n deyil. Bu n?v kart yuxar?da qeyd edil?n n?qliyyat vasit?l?rind?n ?ox az istifad? ed?n ??h?rin qonaqlar? v? sakinl?ri ???n n?z?rd? tutulub.

H?r iki n?v kart he? bir halda geri qaytar?lm?r.

Qurum Metrokart-?n yeni karta inteqrasiya qaydalar?na da ayd?nl?q g?tirib. Bel? ki, Metrokart-?n girov d?y?ri 2 ??kild? gedi? haqq? olaraq istifad? oluna bil?r: Metrokart-?n girov d?y?ri Metrokart-a gedi? haqq? olaraq y?kl?nir. Metrokart-?n balans? s?f?r olduqda at?l?r v? yeni Bak?kart al?naraq istifad? olunur. Metrokart-?n girov d?y?ri v? balans?nda olan m?bl?? Bak?Kart-a k???r?l?r?k istifad? edilir.

Metrokart-?n balans?nda olan gedi? haqq? sentyabr?n 30-na q?d?r istifad? oluna bil?r. Metrokart-?n girov d?y?ri v? balans?nda olan m?b?? Bak?Kart-a k???rm?k ist?y?n s?rni?inl?r yeni terminal vasit?sil? Bak?kart-? al?b istifad?d? olan Metrokart-? il? birlikd? stansiyan?n x?zin?dar?na t?qdim etm?lidir.

Bir ?d?d Metrokart-?n girov d?y?rini v? ona y?kl?nmi? m?bl??i yaln?z bir ?d?d Bak?kart-a transfer etm?k m?mk?nd?r. Metrokart-? qaytarmaq ist?y?n s?rni?inl?r kart?n girov d?y?rini avqusutn 15-n? kimi stansiyalar?n x?zin?darlar?ndan geri ala bil?c?kl?r.

Avqustun 15-d?n sentyabr?n 30-d?k Metrokart-?n girov d?y?ri sad?c? gedi? haqq? kimi istifad? olunacaq.

Sentyabr?n 30-d?k metropolitend? Metrokart v? Bak?kart-?n birg? istifad?si h?yata ke?iril?c?k. Sentyar?n 30-dan etibar?n Metrokart-?n istifad?si dayand?r?lacaq.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Oxşar Xəbərlər
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: