“?m?r bir g?nl?k yuxudu” adl? kitab?n t?qdimat m?rasimi ke?iril?c?k

20-08-2015, 13:00
897

http://i004.radikal.ru/1508/70/32ada3e6ab16.jpg


27 avqust 2015-ci il tarixind?, saat 16:00-da, “Kitabevim.az” kitab evind? yeni n?sil Az?rbaycan g?ncliyinin n?may?nd?si, istedadl? q?l?m sahibi, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin v? Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n Ba? redaktor m?avini, D?nya G?nc T?rk Yazarlar Birliyinin ?zv?, g?nc yazar Vasif Z?hrao?lunun “?m?r bir g?nl?k yuxudu” adl? ilk ?eirl?r kitab?n?n t?qdimat m?rasimi ke?iril?c?k.K?tl?vi informasiya vasit?l?rinin n?may?nd?l?rinin d? i?tirak? g?zl?nilir.??tirak etm?k ist?y?n h?r k?s d?v?tlidir.
Qeyd ed?k ki, 2015-ci ild? Bak? ??h?rind? “Yaz???” N??riyyat? t?r?find?n 92 s?hif? h?cmind? 150 tirajla i??q ?z? g?r?n kitab m??llifin oxucular il? ilk g?r???d?r. Kitab?n ?n s?z?n?n m??llifi ?a?da? Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n g?rk?mli n?may?nd?si, Az?rbaycan Yaz???lar v? Jurnalistl?r Birlikl?rinin ?zv?, Prezident t?qa?d??s?, “Ulduz” jurnal?n?n Poeziya ??b?sinin m?diri, ?air? F?rqin? Mehdiyeva, redaktoru is? yeni n?sil Az?rbaycan g?ncliyinin n?may?nd?si, istedadl? q?l?m sahibi, Az?rbaycan Respublikas? M?d?niyy?t v? Turizm Nazirliyi il? Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin birg? layih?si olan “G?nc ?dibl?r M?kt?bi”nin v? Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin ?zv?, istedadl? g?nc yazarlara d?st?k m?qs?dil? birillik Prezident t?qa?d?n? layiq g?r?l?n g?nc yazar ?ntiqam Ya?ard?.

G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin M?tbuat xidm?ti


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Oxşar Xəbərlər
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: