?lham ?liyev 5,8 milyon manat ay?rd?

21-08-2015, 18:00
855

http://s019.radikal.ru/i641/1508/3f/2b3d1201c92a.jpg


D?vl?t ba???s? s?r?ncam imzalad?.

Az?rbaycan prezidenti ?lham ?liyev heyvandarl???n maddi-texniki t?chizat?n?n yax??la?d?r?lmas? il? ba?l? t?dbirl?r haqq?nda s?r?ncam imzalay?b.

Az?rbaycan Respublikas?n?n K?nd T?s?rr?fat? Nazirliyin? Az?rbaycan Respublikas?n?n 2015-ci il d?vl?t b?dc?sind? n?z?rd? tutulmu? Az?rbaycan Respublikas? Prezidentinin ehtiyat fondundan 5,8 milyon (be? milyon s?kkiz y?z min) manat, o c?ml?d?n Respublika S?ni Mayalanma M?rk?zinin m?asir t?l?bl?r? uy?un yenid?n qurulmas? ?zr? i?l?rin ba?a ?atd?r?lmas? v? m?rk?zin z?ruri avadanl?qlarla t?chiz edilm?si ???n 2,8 milyon (iki milyon s?kkiz y?z min) manat, Qaraba? at? cinsinin inki?af etdirilm?si ?zr? h?yata ke?iril?n t?dbirl?rin yekunla?d?r?lmas? ???n 1,5 milyon (bir milyon be? y?z min) manat v? Dilbaz at? cinsinin inki?af etdirilm?si il? ba?l? t?dbirl?rin g?r?lm?si ???n 1,5 milyon (bir milyon be? y?z min) manat ayr?l?b.

Maliyy? Nazirliyin? g?st?ril?n m?bl??d? maliyy?l??m?ni m??yy?n olunmu? qaydada t?min etm?k tap??r?l?b.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Oxşar Xəbərlər
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: