G?ncl?r Fondunun n?vb?ti g?r??? ke?irildi

23-07-2014, 11:19
1 544

20140723_102623

20140723_102614

20140723_105652

20140723_112533

20140723_112543

20140723_112330

20140723_112345

20140723_112353

20140723_112405

20140723_112416

20140723_112424

20140723_112443

20140723_112521

23 iyul 2014-c? il tarixd? Bak? ??h?ri, Qarada? rayonu, L?kbatan q?s?b?sind? yerl???n Heyd?r ?liyev M?rk?zind? Qarada? rayon ?cra Hakimiyy?tinin, Heyd?r ?liyev M?rk?zinin v? Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti yan?nda G?ncl?r Fondunun t??kilat??l??? il? “Qarada? rayon G?ncl?rinin Liderlik Bacar?qlar?n?n v? K?n?ll?k F?aliyy?tinin ?nki?af Etdirilm?si” layih?si ??r?iv?sind? d?rd?nc? seminar ke?irildi.T?dbiri giri? s?z? il? a?an Qarada? rayon G?ncl?r v? ?dman ?dar?sinin Ba? m?sl?h?t?isi ?lqar Qas?mov ilk n?vb?d? d?z?nl?n?n t?dbird? i?tirak ed?n h?r k?si salamlad?, daha sonra sonra Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti yan?nda G?ncl?r Fondu haqq?nda olan bilgil?ri sundu.T?dbirin t??kilat???lar?ndan biri olan Heyd?r ?liyev M?rk?zinin Direktoru Hicran X?lilova da t?dbir i?tirak??lar?n? salamlad?qdan sonra g?ncl?ri bu tipli layih?l?rd? i?tirak edib ?z t?hf?l?rini verm?l?rini m?qs?d?uy?un sayd?. S?z? Qarada? rayon G?ncl?r v? ?dman ?dar?sinin s?dri El?in H?seynova verdi.O da n?vb?sind? G?ncl?r Fondunun maliyy? d?st?yil? il? ger??kl??diril?n layih?l?r haqq?nda dan??d?, g?ncl?r? yeni layih?l?r haz?rlay?b Fonda t?qdim etm?l?rini t?vsiyy? etdi.T?dbirin gedi?at?nda “G?nc ?dibl?r M?kt?bi”nin ?zv?, g?nc yazar K?nan Ayd?no?lu Az?rbaycan Respublikas?nda ya?ay?b, ?d?bi-b?dii yarad?c?l?qla m???ul olan g?nc yazarlar?n ?d?b-b?dii n?mun?l?rini, poeziya ?rn?kl?rini, m?qal?l?rini, poemalar?n?, publisistik qeydl?rini v? dig?r n?mun?l?rini ?zke?mi?l?ri (t?rc?meyi-hallar?) ??kill?ri il? birg? “G?nc yazarlar” adl? topluda c?ml??diril?c?k “Az?rbaycan?n istedadl? g?nc yazarlar?na d?st?k” layih?sini ger??kl??dirm?k ideyas?n? ir?li s?rd?.Layih? t?dbir i?tirak??lar? t?r?find?n r??b?tl? qar??land?.?lk?nin m?xt?lif rayon v? q?s?b?l?rind?n t?dbir? t??rif buyuran qonaqlar da ?z n?vb?l?ind? r?hb?rl?ri olduqlar? layih?l?r haqq?nda t?dbir i?tirak??lar?n? bilgil?ndirdil?r.Daha sonra rayon sakini Asif b?y Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti yan?nda G?ncl?r Fondunun daxili imkanlar?ndan, ger??kl??diriyi layih?l?r ???n ay?rd??? qrantlardan, layih? haz?rlamaq qaydas?ndan dan??d?.N?vb?ti sayca be?inci seminar?n g?l?n h?ft? ?rzind? Heyd?r ?liyev M?rk?zind? Qarada? rayon ?cra Hakimiyy?tinin ba???s? S?leyman Mikay?lovun i?tirak? il? ger??kl???c?yi, seminarda i?tirak edib layih?l?rini haz?rlayan h?r bir g?nc? ?cra ba???n?n imzas? il? Sertifikat il? t?qdim olunaca?? vur?uland?.T?dbirin sonunda xatir? ??kill?ri ??kdirildi.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: