Avtomobill?rin icar?si v? etibarnam?nin t?sdiqi bar?d? qayda d?yi?dirilib

22-08-2014, 05:28
1 445

Avtomobillərin icarəsi və etibarnamənin təsdiqi barədə qayda dəyişdirilib
Etibarnam? alan?n v? avtomobil icar?y? g?t?r?nin mobil telefon n?mr?si v? elektron ?nvan? da t?l?b olunacaq

Nazirl?r Kabineti “Az?rbaycan Respublikas?nda notariat h?r?k?tl?rinin apar?lmas? qaydalar? haqq?nda T?limat”da d?yi?iklik edib.

D?yi?iklik n?qliyyat vasit?sinin icar?y? verilm?sin? dair m?qavil?, yaxud n?qliyyat vasit?sind?n istifad? edilm?si v? ya ona dair s?r?ncam verilm?si h?quqlar? il? ba?l? etibarnam? il? ?laq?dard?r.

D?yi?ikliy? ?sas?n bundan sonra n?qliyyat vasit?sinin icar?y? verilm?sin? dair m?qavil?ni, yaxud n?qliyyat vasit?sind?n istifad? edilm?si v? ya ona dair s?r?ncam verilm?si h?quqlar? il? ba?l? etibarnam?ni t?sdiq ed?rk?n notarius h?m d? fiziki ??xsl?rin qeydiyyatda oldu?u v? ya?ad??? ?nvan?, mobil telefon n?mr?si v? oldu?u halda elektron ?nvan? v? s?r?c?l?k v?siq?sinin n?mr?si, h?quqi ??xsl?rin is? n?qliyyat vasit?sinin idar? edilm?sini h?val? etdiyi ??xs bar?d? m?vafiq m?lumatlar? d?rhal ?dliyy? Nazirliyinin “Notariat S?n?dl?rinin Elektron M?lumat Bank?”na daxil etm?lidir.

Qeyd ed?k ki, indiy? q?d?r n?qliyyat vasit?sinin icar?y? verilm?sin? dair m?qavil?ni, yaxud n?qliyyat vasit?sind?n istifad? edilm?si v? ya ona dair s?r?ncam verilm?si h?quqlar? il? ba?l? etibarnam?ni t?sdiq ed?rk?n, notarius m?qavil?nin v? ya etibarnam?nin t?sdiq edilm?si bar?d? m?lumat? d?rhal ?dliyy? Nazirliyinin “Notariat S?n?dl?rinin Elektron M?lumat Bank?”na daxil edib.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: