Saqif Qaratorpa??n yeni kitab?n?n t?qdimat m?rasimi ke?irilib

18-11-2014, 21:37
1 567

Saqif Qaratorpağın yeni kitabının təqdimat mərasimi keçirilib
15 noyabr 2014-c? il tarixd? saat 16:00-da, Bak? ??h?rind?, D?nya G?nc T?rk Yazarlar Birliyinin t??kilat??l??? il? Ax?n Poeziya Klubunda ?a?da? Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n g?rk?mli n?may?nd?si, Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin ?zv?, "H?seyn Arif" ?d?bi Birliyinin Ba?kan?, ?air Saqif Qaratorpa??n "Bilik" Poliqrafiya M?rk?zi t?r?find?n i??q ?z? g?r?n "?? add?m" ?eirl?r kitab?n?n t?qdimat m?rasimi ke?irilib.
T?dbiri giri? s?z? il? a?an DGTYB Y?n?tim Kurulunun ?zv?, g?nc yazar Emil Rasimo?lu ilk n?vb?d? t?dbir i?tirak??lar?n? salamlay?b, sonra Saqif Qaratorpa??n h?yat? v? yarad?c?l??? haqq?nda t?dbir i?tirak??lar?n? bilgil?ndirib.K?tl?vi informasiya vasit?l?rinin n?may?nd?l?rinin d? i?tirak etdiyi t?dbird? Az?rbaycan Yaz???lar v? Jurnalistl?r Birlikl?rinin ?zv?, DAMM-?n M?tbuat xidm?tinin r?hb?ri, ?air?, jurnalist N?cib? ?lkin, Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin ?zv?, Az?rbaycan Respublikas? Prezidentinin T?qa?d Fondunun t?qa?d??s? ?ahin? K?n?l, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin Ba? m?sl?h?t?isi, DGTYB ?zv?, g?nc xan?m yazar G?lnar? ?srafilq?z? v? dig?r qonaqlar i?tirak edibl?r.Saqif Qaratorpa??n yeni i??q ?z? g?rm?? kitab? haqq?nda ?z fikir v? d???nc?l?rini b?l???bl?r, ?airin ?eirl?rini s?sl?ndiribl?r."H?seyn Arif" ?d?bi Birliyinin Ba?kan?, ?air Saqif Qaratorpaq da ?z n?vb?sind? t??kilat???l??a g?r? DGTYB v? Ax?n Poeziya Klubunun r?hb?rliyin? t???kk?r?n? bildirib v? u?urlar dil?yib.T?dbirin sonunda xatir? ??kill?ri ??kdirilib.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: