?air Ramiz Qusar?ayl? il? g?r?? ke?irilib

16-12-2014, 09:26
1 353

Şair Ramiz Qusarçaylı ilə görüş keçirilib


12 dekabr 2014-c? il tarixd?, saat 16:00-da, Bak? ??h?ri, S?bail rayonu ?razisind? yerl???n Ax?n ?ctimai Birliyind? Ax?n Poeziya Klubunun t??kilat??l??? il? ?a?da? Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n g?rk?mli n?may?nd?si, Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin Quba b?lm?sinin s?dri, ?air Ramiz Qusar?ayl?n?n ?d?bi-b?dii yarad?c?l???na h?sr olunmu? t?dbir ke?irilib.T?dbiri giri? s?z? il? a?an DGTYB Y?n?tim Kurulunun ?zv?, g?nc yazar Emil Rasimo?lu ilk n?vb?d? t?dbir i?tirak??lar?n? salamlayaraq, Ramiz Qusar?ayl?n?n h?yat v? yarad?c?l??? haqq?nda t?dbir i?tirak??lar?na m?lumat verib.K?tl?vi informasiya vasit?l?rinin n?may?nd?l?rinin d? i?tirak etdiyi t?dbird?
G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin Ba? m?sl?h?t?isi, DGTYB ?zv?, g?nc xan?m yazar G?lnar? ?srafilq?z?, Ax?n Poeziya Klubunun s?dri, DGTYB v? “G?nc ?dibl?r M?kt?bi”nin ?zv?, g?nc xan?m yazar G?nay H?s?nli, AYB v? "G?nc ?dibl?r M?kt?bi"nin ?zv?, g?nc xan?m yazar Sevinc Yunuslu, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin v? Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n fotoqraflar?, DGTYB ?zvl?ri, g?nc yazarlar Nof?l ?mid v? S?rv?r Kamranl? v? dig?r qonaqlar i?tirak edibl?r.D?z?nl?n?n t?dbir? qat?lan qonaqlar Ramiz Qusar?ayl?n?n h?yat v? yarad?c?l??? haqq?nda ?z fikirl?rv? d???nc?l?rini b?l???bl?r.N?hay?t, t?dbirin sonunda Ramiz Qusar?ayl? ?z n?vb?sind? t?dbirin ger??kl??m?sind? z?hm?ti ke??n h?r k?s? ?z t???kk?r?n? bildirdi v? yeni yarad?c?l?q u?urlar? v? f?aliyy?ti dil?di.T?dbirin sonunda xatir? ??kill?ri ??kdirildi.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: