?air? C??atel ?saq?z? il? g?r?? ke?irilib

13-01-2015, 11:44
1 392

Şairə Cığatel İsaqızı ilə görüş keçirilib

10 yanvar 2015-ci il tarixd?, saat 16:00-da, Bak? ??h?ri, S?bail rayonu ?razisind? yerl???n Ax?n Poeziya Klubunda ?a?da? Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n g?rk?mli n?may?nd?si, Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin ?zv?, tan?nm?? ?air? C??atel ?saq?z?n?n ?d?bi-b?dii yarad?c?l???na h?sr olunmu? t?dbir ke?irilib.K?tl?vi informasiya vasit?l?rinin n?may?nd?l?rinin d? i?tirak etdiyi t?dbird? ?a?da? Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n g?rk?mli n?may?nd?l?ri, m?d?niyy?t v? inc?d?n?t xadiml?ri, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin Ba? m?sl?h?t?isi, DGTYB ?zv?, g?nc xan?m yazar G?lnar? ?srafilq?z?, Ax?n Poeziya Klubunun s?dri, DGTYB v? “G?nc ?dibl?r M?kt?bi”nin ?zv?, g?nc xan?m yazar G?nay H?s?nli, Az?rbaycan Milli Elml?r Akademiyas?n?n Nizami ad?na ?d?biyyat ?nstitutunun ?m?kda??, DGTYB?zv?, g?nc xan?m yazar G?lnar S?ma,Bak? Slavyan Universitetinin “?d?bi Yarad?c?l?q” fak?lt?sinin t?l?b?si, g?nc xan?m yazar ?lk?r Piriyeva, “G?nc ?dibl?r M?kt?bi”nin ?zv?, g?nc xan?m yazar G?lt?n Q?dirli, DGTYB Y?n?tim Kurulunun ?zv?, g?nc yazar Emil Rasimo?lu, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin v? Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n fotoqraflar?, DGTYB ?zvl?ri, g?nc yazarlar Nof?l ?mid v? S?rv?r Kamranl?, DGTYB v? “G?nc ?dibl?r M?kt?bi”nin ?zv?, g?nc yazar ?ltimas S?mimi, Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin v? “G?nc ?dibl?r M?kt?bi”nin ?zv?, g?nc yazar El?ad Barat v? v? dig?r qonaqlar i?tirak edibl?r.
D?z?nl?n?n t?dbir? qat?lan qonaqlar C??atel ?saq?z? haqq?nda ?z fikir v? d???nc?l?rini b?l???bl?r, ?airin m?xt?lif ill?rd? q?l?m? ald??? ?eirl?rind?n s?sl?ndiribl?r.Az?rbaycan?n tan?nm?? ?air?si C??atel ?saq?z? ?z n?vb?sind? t??kilat??l??a g?r? z?hm?ti ke??n h?r k?s? t???kk?r?n? bildirib v? yeni yarad?cl?q u?urlar? v? f?aliyy?ti dil?yib.T?dbirin sonunda xatir? ??kill?ri ??kdirilib.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: